آزمایشگاه اهورا شیراز

آزمایشگاه اهورا شیراز
آزمایشگاه اهورا شیراز آدرس آزمایشگاه اهورا: شیراز معالی اباد, بین دوستان و خلبانان, مجتمع تجاری پزشکی اهورا, طبقه 4, واحد 46   تماس باآزمایشگاه اهورا شیراز   نمونه گیری در منزل: نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهاشنبه 7:00الی 21:30 پنجشنبه ها 7:00الی 19:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 21:30   نوع آزمایشات …
ادامه مطلب

آزمایشگاه ابوریحان قم

 آزمایشگاه ابوریحان قم
آزمایشگاه ابوریحان قم آدرس آزمایشگاه ابوریحان: قم   تماس باآزمایشگاه ابوریحان قم   نمونه گیری در منزل: نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهاشنبه 7:00الی 20:00 پنجشنبه ها 7:00الی 14:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :بله      …
ادامه مطلب

آزمایشگاه دکتر اکبرزاده

آزمایشگاه دکتر اکبرزاده
آزمایشگاه دکتر اکبرزاده آدرس آزمایشگاه دکتر اکبرزاده: مشهد - میدان هاشمیه - قبل از پیروزی38   تماس با آزمایشگاه دکتر اکبرزاده   نمونه گیری در منزل: نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهاشنبه 7:00الی 20:00 پنجشنبه ها 7:00الی 14:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : …
ادامه مطلب

آزمایشگاه لقمان یزد

آزمایشگاه لقمان یزد
آزمایشگاه لقمان یزد آدرس آزمایشگاه لقمان:  یزد میدان شهدای محراب بعد از ساختمان پزشکان آبادیس روبروی    تماس با آزمایشگاه لقمان یزد   نمونه گیری در منزل: نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهاشنبه 7:00الی 22:00 پنجشنبه ها 7:00الی 14:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت21:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 22:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار …
ادامه مطلب

آزمایشگاه سینا بوشهر

آزمایشگاه سینا بوشهر
آزمایشگاه سینا بوشهر آدرس آزمایشگاه سینا بوشهر:  بوشهر.خیابان امام خمینی.روبروی استانداری   تماس با آزمایشگاه سینا بوشهر   نمونه گیری در منزل: نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه 7:30الی 12:00 و 16:00الی 19:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:30الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 19:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          …
ادامه مطلب

آزمایشگاه لاندا گرگان

آزمایشگاه لاندا گرگان
آزمایشگاه آزمایشگاه لاندا گرگان آدرس  آزمایشگاه لاندا گرگان: گرگان خیابان ولیعصربین عدالت 12 و14   تماس با آزمایشگاه لاندا گرگان   نمونه گیری در منزل: نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه 7:30الی 12:00 و 16:00الی 19:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:30الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 19:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله      …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه شهید بهشتی

 آزمایشگاه شهید بهشتی
آزمایشگاه آزمایشگاه شهید بهشتی آدرس آزمایشگاه شهید بهشتی: اصفهان-شهرستان اردستان-خیابان 22 بهمن-فلکه پرستار-بیمارستان شهید دکتر بهشتی اردستان   تماس با  آزمایشگاه شهید بهشتی   نمونه گیری در منزل: نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه 7:30الی 12:00 و 16:00الی 19:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:30الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 19:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : …
ادامه مطلب

آزمایشگاه دکترسبحانی بندر عباس

آزمایشگاه دکترسبحانی بندر عباس
آزمایشگاه دکترسبحانی بندر عباس آدرس  آزمایشگاه دکترسبحانی: بندرعباس - چهارراه فاطمیه - جنب شیرینکده - کوچه شفیع    تماس با  آزمایشگاه دکترسبحانی بندر عباس   نمونه گیری در منزل: نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه 7:30الی 12:00 و 16:00الی 19:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:30الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 19:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله  …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه سینا شاهرود

  آزمایشگاه سینا شاهرود
 آزمایشگاه سینا شاهرود آدرس  آزمایشگاه سینا:شاهرود-میدان امام خمینی ابتدای ۲۲ بهمن.ساختمان پزشکان شفا   تماس با  آزمایشگاه سینا شاهرود   نمونه گیری در منزل: نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه 7:30الی 12:00 و 16:00الی 19:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:30الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 19:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله    …
ادامه مطلب

آزمایشگاه بیمارستان آپادانا تهران

آزمایشگاه بیمارستان آپادانا تهران
آزمایشگاه آپادانا تهران آدرس آزمایشگاه بیمارستان آپادانا :تهران- خیابان فردوسی- خیابان سپهبد قرنی- نرسیده به پل کریمخان- نبش خیابان سپند   تماس با آزمایشگاه بیمارستان آپادانا تهران   نمونه گیری در منزل:بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه 7:00الی 20:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 20:30   نوع آزمایشات انجام شده خون …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها