آزمایشگاه بهرادطوس

آزمایشگاه بهرادطوس
آزمایشگاه بهرادطوس آدرس آزمایشگاه بهرادطوس: مشهد - چهار راه برق - خیابان مفتح - داخل مفتح 3 - پلاک 186   تماس با آزمایشگاه بهرادطوس   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: همه روزه به غیر تعطیلات رسمی 7:30الی:20:30  ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:307ال14:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:30 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها19:00 الی 20:30   نوع آزمایشات انجام شده …
ادامه مطلب

آزمایشگاه بهمن

آزمایشگاه بهمن
آزمایشگاه بهمن آدرس  آزمایشگاه بهمن: تهران، غرب خیابان ابوذر(فلاح)، شماره 715، طبقه سوم   تماس با   آزمایشگاه بهمن   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه 6:30الی:20:00 جمعه ها6:30الی 14:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:30ال14:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله      …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه باران

 آزمایشگاه باران
 آزمایشگاه باران آدرس  آزمایشگاه باران: مشهد، احمد آباد – عارف 2 ( پرستار 1/4 )    تماس با   آزمایشگاه باران   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:30الی:22:00 پنجشنبه ها7:30الی 21:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:30ال14:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت22:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 22:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله    …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه ایران

 آزمایشگاه ایران
 آزمایشگاه ایران آدرس  آزمایشگاه ایران: مشهد،بلوار احمدآباد بین عارف و پرستارساختمان سپید طبقه اول   تماس با  آزمایشگاه ایران   نمونه گیری در منزل: بله شاره تماس جهت هماهنگی 09021164390 نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:30الی:21:00 پنجشنبه ها7:30الی 19:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:30الی14 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت21:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون …
ادامه مطلب

آزمایشگاه امید

آزمایشگاه امید
آزمایشگاه امید آدرس آزمایشگاه امید:شعبه (2) – مشهد – بین وکیل آباد 31 و بلوار دانشجو – پلاک 743   تماس با  آزمایشگاه امید   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: همه روزه 6:30الی:22:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:30الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت22:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 22:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله      …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه البرز

 آزمایشگاه البرز
 آزمایشگاه البرز آدرس آزمایشگاه البرز: مشهد، ابن سینا، ابن سینا 2/3   تماس با  آزمایشگاه البرز   نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:30الی:20:15 پنجشنبه ها7:00الی 19:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:30 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 20:15   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :فقط …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه ارشیا

 آزمایشگاه ارشیا
 آزمایشگاه ارشیا آدرس  آزمایشگاه ارشیا: مشهد، احمدآباد-خیابان پرستار-پرستار1-پلاک1   تماس با   آزمایشگاه ارشیا   نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا پنجشنبه 7:00الی 22:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت21:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 22:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :بله   ژنتیک :خیر   PCR: خیر مسیریابی …
ادامه مطلب

آزمایشگاه ارسلان

آزمایشگاه ارسلان
آزمایشگاه ارسلان آدرس آزمایشگاه ارسلان: مشهد،بلواردانش آموز.دانش آموز15   تماس با  آزمایشگاه ارسلان   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:30الی:20:00 پنجشنبه ها7:00الی 14:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت18:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :بله   ژنتیک …
ادامه مطلب

آزمایشگاه ابوریحان

آزمایشگاه ابوریحان
 آزمایشگاه آزمایشگاه ابوریحان آدرس آزمایشگاه ابوریحان: مشهد،طلاب - بلوار شهید مفتح - چهارراه ابوریحان    تماس با  آزمایشگاه ابوریحان   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: همه روزه از ساعت 7 صبح الی21:00 ایام تعطیل8:320الی11:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت21:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار …
ادامه مطلب

آزمایشگاه ابن سینا

آزمایشگاه ابن سینا
 آزمایشگاه آزمایشگاه ابن سینا آدرس آزمایشگاه ابن سینا: مشهد:حاشیه بلوار وکیل آباد - سه راه آب و برق بطرف هنرستان - پلاک 538   تماس با آزمایشگاه ابن سینا   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:00الی:20:30 پنجشنبه ها7:00الی 14:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 20:30   …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها