آزمایشگاه توس

 آزمایشگاه توس
 آزمایشگاه توس آدرس آزمایشگاه توس: مشهد،احمدآباد، خیابان محتشمی، نبش محتشمی 3، پلاک 69، واحد زیر زمین    تماس با  آزمایشگاه توس   نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه7:00الی21:00 پنجشنبه 7:00الی:19:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی7:00ال11:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:30 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله        …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه تابان

 آزمایشگاه تابان
 آزمایشگاه تابان آدرس آزمایشگاه تابان: مشهد،احمدآباد خیابان عارف عارف5   تماس با آزمایشگاه تابان   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه7:30الی21:00 پنجشنبه 7:30الی20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:30ال11:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت21:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی : بله    …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه پیام

 آزمایشگاه پیام
آزمایشگاه پیام آدرس آزمایشگاه پیام: مشهد،نوفل لوشاتو،میدان کوثر،بلوار کوثر،خ. کوثر چهارم   تماس با آزمایشگاه پیام   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه7:15الی21:00 پنجشنبه 7:15الی:19:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:15ال11:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:30 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :  …
ادامه مطلب

آزمایشگاه پویان

آزمایشگاه پویان
آزمایشگاه پویان آدرس آزمایشگاه پویان: مشهد. قاسم آباد - بلوار حجاب - خیابان حجاب 54 - ساختمان پزشکان غرب مشهد - طبقه همکف   تماس با  آزمایشگاه پویان   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:00الی20:30پنجشنبه ها7:00الی:19:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی11:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:30 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها18:00 الی 20:30   نوع آزمایشات انجام …
ادامه مطلب

آزمایشگاه پژوهش

آزمایشگاه پژوهش
آزمایشگاه پژوهش آدرس  آزمایشگاه پژوهش: مشهد.احمدآباد، ابتدای خیابان قائم، مجتمع پزشکی گوهرشاد - آزمایشگاه پژوهش مشهد   تماس با  آزمایشگاه پژوهش   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه 7:30الی:20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:30ال14:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله      …
ادامه مطلب

آزمایشگاه ماهان

آزمایشگاه ماهان
 آزمایشگاه ماهان آدرس  آزمایشگاه ماهان: مشهد. بلوار پیروزی، بین خاقانی 24 و 22 پلاک45   تماس با   آزمایشگاه ماهان   نمونه گیری در منزل: بله شماره واتساپ جهت هماهنگی09157677010 نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:00 الی13-16:00الی19پنجشنبه ها7:00الی:14:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی14:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها169م0:00 الی 19:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : …
ادامه مطلب

آزمایشگاه پانیذ

آزمایشگاه پانیذ
آزمایشگاه پانیذ آدرس آزمایشگاه پانیذ:مشهد، خیابان گلستان6(شرقی)، شهید چمران 6/2، مجتمع پزشکی پورسینا طبقه همکف   تماس با   آزمایشگاه پانیذ     نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا پنجشنبه 7:00الی:20:00  ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00ال12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها10:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله    …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه پارسیان

 آزمایشگاه پارسیان
 آزمایشگاه پارسیان آدرس  آزمایشگاه پارسیان: مشهد.میدان بیمارستان امام رضا(ع)ابتدای خیابان رازی ساختمان پزشکان رازی طبقه همکف   تماس با   آزمایشگاه پارسیان   نمونه گیری در منزل: بله شماره واتساپ جهت هماهنگی09157677010 نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه 6:45الی:22:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:45ال14:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت22:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 22:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار …
ادامه مطلب

آزمایشگاه پارسه

آزمایشگاه پارسه
آزمایشگاه پارسه آدرس آزمایشگاه پارسه: مشهد :حاشیه خیابان احمدآبادبین قایم و نشاط پشت ایستگاه مترو   تماس با آزمایشگاه پارسه   نمونه گیری در منزل: بله  09352590027 نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه 6:30الی:22:00  ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:30ال14:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها18:00 الی 22:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله        …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه پارت

 آزمایشگاه پارت
 آزمایشگاه پارت آدرس  آزمایشگاه پارت: مشهد:بلوارپیروزی نرسیده به چهارراه هفت تیرجنب اداره گازمنطقه4 مرکزپزشکی پیروزی   تماس با   آزمایشگاه پارت   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه 7:30الی:14:00-16:00الی20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:30ال14:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها17:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله        …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها