آزمایشگاه دکتر کاظمی بندرعباس

آزمایشگاه دکتر کاظمی بندرعباس
آزمایشگاه دکتر کاظمی بندرعباس آدرس آزمایشگاه دکتر کاظمی:بندرعباس، بلوار امام خمینی، نرسیده به پارک جنگلی، ساختمان پزشکان برج بهشت، طبقه همکف   تماس با آزمایشگاه دکتر کاظمی بندرعباس   نمونه گیری در منزل: نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:00الی:18:00 پنجشنبه ها7:00الی 13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت18:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 18:00   نوع آزمایشات …
ادامه مطلب

آزمایشگاه آبان اراک

آزمایشگاه آبان اراک
آزمایشگاه آبان آدرس آزمایشگاه آبان:ارک میدان راآهن خیابان شهید شیرودی (خرم)کوچه فرهنگ پلاک 65   تماس با آزمایشگاه آبان اراک   نمونه گیری در منزل:بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 6:30الی:21:00 پنجشنبه ها6:30الی 20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:30الی13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت21:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله    …
ادامه مطلب

آزمایشگاه سجاد شاهرود

آزمایشگاه سجاد شاهرود
آزمایشگاه سجاد شاهرود آدرس آزمایشگاه سجاد:شاهرود خیابان ۲۲ بهمن ساختمان پزشکان بهار طبقه همکف   تماس با آزمایشگاه سجاد شاهرود   نمونه گیری در منزل: نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 6:30الی:21:00 پنجشنبه ها6:30الی 20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:30الی13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت21:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله    …
ادامه مطلب

آزمایشگاه رازی رشت

آزمایشگاه رازی رشت
آزمایشگاه رازی رشت آدرس آزمایشگاه رازی رشت:   تماس با آزمایشگاه رازی رشت   نمونه گیری در منزل:بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 6:30الی:21:00 پنجشنبه ها6:30الی 20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:30الی13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت21:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :خیر   ژنتیک :خیر  …
ادامه مطلب

آزمایشگاه درمانگاه آل محمد ص

آزمایشگاه درمانگاه آل محمد ص
آزمایشگاه درمانگاه آل محمد ص  آدرس آزمایشگاه درمانگاه آل محمد ص: مشهد مقدس، خیابان امام رضا (علیه السلام)، چهار راه دانش، نرسيده به 17 شهريور، نبش شهید حنایی ۱۹   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین : بله ساعات کاری ساعت وروزهای کاری آزمایشگاه: شنبه تاچهارشنبه7:30الی21:00پنجشنبه7:30الی20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی:7:30الی13 ساعت نمونه گیری آزمایش های غیرناشتایی7:30الی20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها تا ساعت8:00الی21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه دکترقهرمان زاده

 آزمایشگاه دکترقهرمان زاده
 آزمایشگاه دکترقهرمان زاده  آدرس آزمایشگاه دکترقهرمان زاده: ماکو، روبروی بیمارستان فجر، ساختمان فیروزه   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین : بله ساعات کاری ساعت وروزهای کاری آزمایشگاه: شنبه تاچهارشنبه7:30الی21:00پنجشنبه7:30الی20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی:7:30الی13 ساعت نمونه گیری آزمایش های غیرناشتایی7:30الی20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها تا ساعت8:00الی21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی : بله           ژنتیک :  …
ادامه مطلب

آزمایشگاه شفا نیشابور

آزمایشگاه شفا نیشابور
آزمایشگاه شفا نیشابور  آدرس آزمایشگاه شفا: نیشابور خیابان امام جنب پاساژ ناصرانی ساختمان پزشکان شفا طبقه اول آزمایشگاه شفا   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین : بله ساعات کاری ساعت وروزهای کاری آزمایشگاه: شنبه تاچهارشنبه6:45الی19:30پنجشنبه6:45الی14:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی:6:45الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش های غیرناشتایی6:45الی19:30 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها تا ساعت8:00الی20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی : بله  …
ادامه مطلب

آزمایشگاه حکیم مشهد

آزمایشگاه حکیم مشهد
آزمایشگاه حکیم مشهد  آدرس آزمایشگاه حکیم:مشهد خیابان کوسنگی   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین : بله ساعات کاری ساعت وروزهای کاری آزمایشگاه: شنبه تاچهارشنبه7:00الی19:30پنجشنبه7:00الی14:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی:7:00الی13 ساعت نمونه گیری آزمایش های غیرناشتایی7:00الی19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها تا ساعت8:00الی19:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی : بله           ژنتیک :          …
ادامه مطلب

آزمایشگاه بیمارستان رسول اکرم

آزمایشگاه بیمارستان رسول اکرم
آزمایشگاه بیمارستان رسول اکرم  آدرس آزمایشگاه بیمارستان رسول اکرم:تهران    نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین : بله ساعات کاری ساعت وروزهای کاری آزمایشگاه: شنبه تاچهارشنبه7:00الی19:30پنجشنبه7:00الی14:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی:7:00الی13 ساعت نمونه گیری آزمایش های غیرناشتایی7:00الی19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها تا ساعت8:00الی19:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی : بله           ژنتیک :        …
ادامه مطلب

آزمایشگاه فارابی اردبیل

آزمایشگاه فارابی اردبیل
آزمایشگاه فارابی اردبیل  آدرس آزمایشگاه فارابی :اردبیل میدان سرچشمه کوچه شمس ساختمان پزشکان فارابی   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین : بله ساعات کاری ساعت وروزهای کاری آزمایشگاه: شنبه تاچهارشنبه7:00الی19:30پنجشنبه7:00الی14:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی:7:00الی13 ساعت نمونه گیری آزمایش های غیرناشتایی7:00الی19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها تا ساعت8:00الی19:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی : بله          …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها