آزمایشگاه آرما(دنا سابق)

آزمایشگاه آرما(دنا سابق)
آزمایشگاه آرما(دنا سابق) آدرس آزمایشگاه آرما : کرج خیابان شهید بهشتی بین چهارراه طالقانی ومیدان شهدا برج قایم طبقه دوم واحد2   تماس با آزمایشگاه دنا   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:00الی20:00پنجشنبه 7:00الی14:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : …
ادامه مطلب

آزمایشگاه کیمیا

آزمایشگاه کیمیا
آزمایشگاه کیمیا آدرس آزمایشگاه کیمیا: کرج.بلوار طالقانی شمالی بالاتراز اداره پست خیابان مرجان خیابان شهیدمیرزایی نبش کوچه فرشید پلاک55   تماس با  آزمایشگاه کیمیا   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 6:30الی20:30پنجشنبه 6:30الی14:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 20:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و …
ادامه مطلب

آزمایشگاه پاتوبیولوژی پویش

آزمایشگاه پاتوبیولوژی پویش
آزمایشگاه پاتوبیولوژی پویش آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی پویش: کرج -طالقانی جنوبی نبش کوچه عین الهی ساختمان سبز طبقه اول   تماس با آزمایشگاه پاتوبیولوژی پویش   نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:00الی19:00پنجشنبه 7:00الی17:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت18:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 19:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : …
ادامه مطلب

آزمایشگاه بهار

آزمایشگاه بهار
آزمایشگاه بهار آدرس آزمایشگاه بهار: کرج -گوهردشت-فلکه اول-ابتدای خیابان مطهری-ساختمان 20 آزمایشگاه بهار کرج   تماس با آزمایشگاه بهار   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:00الی19:00پنجشنبه 7:00الی17:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت18:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 19:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله        …
ادامه مطلب

آزمایشگاه نوین

آزمایشگاه نوین
آزمایشگاه نوین آدرس آزمایشگاه نوین:کرج،  خیابان طالقانی شمالی، کوچه پوشاک سالیان، ساختمان آترا طبقه اول   تماس با آزمایشگاه نوین   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:00الی21:00پنجشنبه 7:00الی13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله        …
ادامه مطلب

آزمایشگاه کاوش

آزمایشگاه کاوش
آزمایشگاه کاوش آدرس آزمایشگاه کاوش: کرج - میدان توحید اول بلوار بلال روبه روی بانک صادرات   تماس با آزمایشگاه کاوش   نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:00الی19:00پنجشنبه 7:00الی17:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت18:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 19:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله      …
ادامه مطلب

آزمایشگاه پاستور

آزمایشگاه پاستور
آزمایشگاه پاستور آدرس آزمایشگاه پاستور:کرج سه راه رجایی شهر میثم2پلاک3   تماس با آزمایشگاه پاستور   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:00الی19پنجشنبه 7:00الی16:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت18:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 19:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :بله  …
ادامه مطلب

آزمایشگاه دکترجرجانی

 آزمایشگاه دکترجرجانی
آزمایشگاه دکترجرجانی آدرس آزمایشگاه دکترجرجانی:بخش مرکزی شهرکرج محله چهارصددستگاه کوچه بهار خیابان لاله3(شهید محمد دانش کهن)ساختمان مجتمع پزشکی نور طبقه همکف   تماس با آزمایشگاه دکترجرجانی   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:15الی19:00پنجشنبه 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 19:00   نوع آزمایشات انجام شده …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه حکیم

 آزمایشگاه حکیم
 آزمایشگاه حکیم آدرس  آزمایشگاه حکیم:کرج، بلوارطالقانی شمالی بعدازبانک صادرات   تماس با آزمایشگاه حکیم   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه 7:00الی18:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت13:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها13:00 الی 18:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :بله     ژنتیک …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه حکیم

 آزمایشگاه حکیم
 آزمایشگاه حکیم آدرس  آزمایشگاه حکیم:کرج، بلوارطالقانی شمالی بعدازبانک صادرات   تماس با آزمایشگاه حکیم   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه 7:00الی18:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت13:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها13:00 الی 18:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :بله     ژنتیک …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها