آزمایشگاه دکترسبحانی بندر عباس

آزمایشگاه دکترسبحانی بندر عباس
آزمایشگاه دکترسبحانی بندر عباس آدرس  آزمایشگاه دکترسبحانی: بندرعباس - چهارراه فاطمیه - جنب شیرینکده - کوچه شفیع    تماس با  آزمایشگاه دکترسبحانی بندر عباس   نمونه گیری در منزل: نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه 7:30الی 12:00 و 16:00الی 19:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:30الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 19:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله  …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه سینا شاهرود

  آزمایشگاه سینا شاهرود
 آزمایشگاه سینا شاهرود آدرس  آزمایشگاه سینا:شاهرود-میدان امام خمینی ابتدای ۲۲ بهمن.ساختمان پزشکان شفا   تماس با  آزمایشگاه سینا شاهرود   نمونه گیری در منزل: نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه 7:30الی 12:00 و 16:00الی 19:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:30الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 19:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله    …
ادامه مطلب

آزمایشگاه بیمارستان آپادانا تهران

آزمایشگاه بیمارستان آپادانا تهران
آزمایشگاه آپادانا تهران آدرس آزمایشگاه بیمارستان آپادانا :تهران- خیابان فردوسی- خیابان سپهبد قرنی- نرسیده به پل کریمخان- نبش خیابان سپند   تماس با آزمایشگاه بیمارستان آپادانا تهران   نمونه گیری در منزل:بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه 7:00الی 20:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 20:30   نوع آزمایشات انجام شده خون …
ادامه مطلب

آزمایشگاه رازی شاهرود

آزمایشگاه رازی شاهرود
آزمایشگاه رازی شاهرود آدرس آزمایشگاه رازی: شاهرود خیابان امام کوچه درب خروجی پارکینگ طبقاطی شهرداری پلاک4   تماس با آزمایشگاه رازی شاهرود   نمونه گیری در منزل:بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه 7:00الی 20:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 20:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله      …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه ارتش ارومیه

 آزمایشگاه ارتش ارومیه
 آزمایشگاه بیمارستان ارتش ارومیه آدرس آزمایشگاه ارتش :آذربایجان غربی - ارومیه - خیابان سربازان گمنام-روبروی بلوار استادان   تماس با  آزمایشگاه ارتش ارومیه   نمونه گیری در منزل: نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:30 الی 20:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:30الی12:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 20:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه صدرا قم

 آزمایشگاه صدرا قم
آزمایشگاه  آزمایشگاه صدرا قم آدرس  آزمایشگاه صدرا : قم بلوار امین بین کوچه 24و26 ساختمان بانک دی   تماس با  آزمایشگاه صدرا قم   نمونه گیری در منزل:بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا پنجشنبه 7:00الی 21:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی13:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه دکترعصاریان دزفول

 آزمایشگاه دکترعصاریان دزفول
آزمایشگاه دکترعصاریان دزفول آدرس آزمایشگاه دکترعصاریان: دزفول – خیابان طالقانی – بین فلکه ساعت و خیابان آفرینش – زیرزمین داروخانه نجات    تماس با آزمایشگاه دکترعصاریان دزفول   نمونه گیری در منزل: نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:30الی:12:30– 15:30 الی 20:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:30الی12:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 20:30   نوع آزمایشات انجام …
ادامه مطلب

آزمایشگاه پاستور میانه

آزمایشگاه پاستور میانه
آزمایشگاه پاستور میانه آدرس آزمایشگاه پاستور:میانه خیابان امام   تماس با آزمایشگاه پاستور میانه   نمونه گیری در منزل: نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 6:30الی:21:00 پنجشنبه ها6:30الی 20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:30الی13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت21:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :خیر   ژنتیک …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه نور خرم آباد

 آزمایشگاه نور خرم آباد
آزمایشگاه نورخرم آباد آدرس آزمایشگاه نور: خرم آباد بهداری پل شهدا ابتدای خیابان مخابرات خیابان خلفوند   تماس با آزمایشگاه نورخرم آباد   نمونه گیری در منزل: نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای کاری: شنبه تاپنجشنبه7:00الی:21:00  ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت21:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :خیر  …
ادامه مطلب

آزمایشگاه کاوش تهران

آزمایشگاه کاوش تهران
آزمایشگاه کاوش تهران آدرس آزمایشگاه کاوش تهران:شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2   تماس با آزمایشگاه کاوش تهران   نمونه گیری در منزل:بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:00الی:20:00 پنجشنبه ها7:00الی 18:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها