آزمایشگاه بیمارستان آریا

 آزمایشگاه بیمارستان آریا
 آزمایشگاه آریا آدرس آزمایشگاه آریا: مشهد - خيابان گلستان - گلستان شرقي 5   تماس با  آزمایشگاه آریا   نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 8:00 الی:22:00  ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 8:00الی11 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت12:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 22:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه آراد

  آزمایشگاه آراد
 آزمایشگاه آراد آدرس  آزمایشگاه آراد:مشهد - احمد آباد – ابتدای خیابان عارف   تماس با  آزمایشگاه آراد   نمونه گیری در منزل: خیر نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:00الی:21:30 پنجشنبه ها7:00الی 14:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت21:30 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 21:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله        …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه پردیس حافظ

 آزمایشگاه پردیس حافظ
 آزمایشگاه پردیس حافظ آدرس آزمایشگاه پردیس حافظ: مشهد،بلوار وکیل آباد، نبش خروجی بلوار حافظ، پلاک 786   تماس با  آزمایشگاه پردیس حافظ   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 6:00الی:20:30 پنجشنبه ها6:00الی 14:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 20:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار …
ادامه مطلب

آزمایشگاه پردیس

آزمایشگاه پردیس
آزمایشگاه پردیس آدرس آزمایشگاه پردیس: مشهد، احمدآباد، مقابل بیمارستان قائم، ساختمان ۷۳   تماس با آزمایشگاه پردیس   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه7:00الی20:00 پنجشنبه ها7:00الی 12:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :بله  …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه آبشار

 آزمایشگاه آبشار
 آزمایشگاه آبشار آدرس آزمایشگاه آبشار:مشهد،بین معلم 8 و 10، برج آبشار، طبقه یک   تماس با  آزمایشگاه آبشار   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه7:00الی20:00 پنجشنبه ها7:00الی 14:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          …
ادامه مطلب

آزمایشگاه اکسیر

آزمایشگاه اکسیر
آزمایشگاه اکسیر آدرس آزمایشگاه اکسیر: شیراز، پل زرگری، 3 خبرنگار، 54/2 قصردشت   تماس با آزمایشگاه اکسیر   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :خیر   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا پنجشنبه8:30الی 20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 8:30الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:30 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی …
ادامه مطلب

آزمایشگاه پاتوبیولوژی کوثر

آزمایشگاه پاتوبیولوژی کوثر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی کوثر آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی کوثر: شیراز: شیراز،معالی اباد،وبروی پارک ملت، ساختمان طوبی 8،طبقه اول،واحد 1   تماس با آزمایشگاه پاتوبیولوژی کوثر   نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه 8:00الی17:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 8:00الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت17:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 17:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله        …
ادامه مطلب

آزمایشگاه دیبا

آزمایشگاه دیبا
آزمایشگاه دیبا آدرس آزمایشگاه دیبا: شیراز: صدرا چهارراه خمینی بلوارمولانا نیلوفر5 ساختمان پارسیان2طبقه2واحد5   تماس با آزمایشگاه دیبا   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه صبح ها 7:00الی12:30بعدازظهر16:00الی20:00 پنجشنبه ها7:00الی 12:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله      …
ادامه مطلب

آزمایشگاه بزرگمهر

آزمایشگاه بزرگمهر
آزمایشگاه بزرگمهر آدرس آزمایشگاه بزرگمهر: شیراز: قصردشت حدفاصل کوچه45و47   تماس با آزمایشگاه بزرگمهر   نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 6:30الی22:00 پنجشنبه ها6:30الی 17:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:30الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت21:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 22:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :خیر   ژنتیک :خیر  …
ادامه مطلب

آزمایشگاه پارت

آزمایشگاه پارت
آزمایشگاه پارت آدرس آزمایشگاه پارت: شیراز:بلوارزرهی سه راه پارک قوری_طبقه فوقانی بانک پاسارگاد و سرمایه ساختمان میلادواحد201   تماس با آزمایشگاه پارت   نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:00الی20:00 پنجشنبه ها7:00الی 17:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:30الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها