آزمایشگاه شهریار

آزمایشگاه شهریار
آزمایشگاه شهریار آدرس آزمایشگاه شهریار: شیراز: شهرک گلستان فلکه اول   تماس با آزمایشگاه شهریار   نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 6:30الی21:30 پنجشنبه ها6:30الی 14:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:30الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت21:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 21:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :بله   ژنتیک …
ادامه مطلب

آزمایشگاه مهر

آزمایشگاه مهر
آزمایشگاه مهر آدرس آزمایشگاه مهر: شیراز: خیابان اردیبهشت غربی_بین باغشاه و20متری جنب کارگزاری بیمه تامین اجتماعی روبروی کوچه3   تماس با آزمایشگاه مهر   نمونه گیری در منزل: بله شماره واتساپ09177092881 نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 6:30الی20:30 پنجشنبه ها6:30الی 14:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:30الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:30 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 20:30   نوع آزمایشات انجام شده خون …
ادامه مطلب

آزمایشگاه مهرآگین

آزمایشگاه مهرآگین
آزمایشگاه مهرآگین آدرس آزمایشگاه مهرآگین: شیراز: خیابان فلسطین(باغشاه)تقاطع معدل ساختمان مهسا طبقه اول   تماس با آزمایشگاه مهرآگین   نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه7:00الی22:00 پنجشنبه ها7:00الی 16:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت21:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 22:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی …
ادامه مطلب

آزمایشگاه مهرآگین

آزمایشگاه مهرآگین
آزمایشگاه مهرآگین آدرس آزمایشگاه مهرآگین:تهران: میدان الغدیر،بلوار دلاوران، نرسیده به سراج، پلاک 28   تماس با آزمایشگاه مهرآگین   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 6:30الی19:00 پنجشنبه ها6:30الی 17:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:30الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 19:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          …
ادامه مطلب

آزمایشگاه آنالیز

آزمایشگاه آنالیز
آزمایشگاه آریانا آدرس آزمایشگاه آریانا: شیراز: خیابان زند غربی جنب هتل پارس ساختمان صدف   تماس با آزمایشگاه آنالیز   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 6:30الی21:30 پنجشنبه ها6:30الی 14:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:30الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت21:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 21:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله      …
ادامه مطلب

آزمایشگاه آریانا

آزمایشگاه آریانا
آزمایشگاه آریانا آدرس آزمایشگاه آریانا: شیراز: بیست متری سینما سعدی، نبش چهارراه معدل   تماس با آزمایشگاه آریانا   نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 6:30الی20:00  پنجشنبه ها6:30الی 13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:30الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          …
ادامه مطلب

آزمایشگاه ارم

آزمایشگاه ارم
آزمایشگاه ارم آدرس آزمایشگاه ارم: شیراز:بلوار زند کوچه48 ساختمان پایاطبقه اول واحد2   تماس با  آزمایشگاه ارم   نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 6:30الی20:00  پنجشنبه ها6:30الی 13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:30الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          …
ادامه مطلب

آزمایشگاه دکتر ابراهیمی

آزمایشگاه دکتر ابراهیمی
آزمایشگاه دکتر ابراهیمی آدرس آزمایشگاه دکتر ابراهیمی: شیراز:خیابان اردیبهشت، بالاتر از بیمارستان شفا، بین 20 متری و فلسطین، ساختمان آریا طبقه همکف   تماس با  آزمایشگاه دکتر ابراهیمی   نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 6:30الی20:00  پنجشنبه ها6:30الی 13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:30الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 20:00   نوع آزمایشات …
ادامه مطلب

آزمایشگاه اردیبهشت

آزمایشگاه اردیبهشت
آزمایشگاه اردیبهشت آدرس آزمایشگاه اردیبهشت: شیراز:بلوارزند خیابان پوستچی تقاطع اردیبهشت ساختمان555    تماس با  آزمایشگاه اردیبهشت   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 6:30الی21:00  پنجشنبه ها6:30الی 12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:30الی13 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          …
ادامه مطلب

آزمایشگاه ایرانیان

آزمایشگاه ایرانیان
آزمایشگاه ایرانیان آدرس آزمایشگاه ایرانیان: شیراز:بلوار زرگری - نبش کوچه ۱۸- مجتمع مدیکال - طبقه اول - واحد ۱۳   تماس با آزمایشگاه ایرانیان   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:00الی21:00  پنجشنبه ها7:00الی 12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 21:00   نوع آزمایشات انجام شده …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها