آزمایشگاه دی

آزمایشگاه دی
آزمایشگاه دی آدرس آزمایشگاه دی: برازجان-خیابان چمران نبش خیابان برق ساختمان پزشکان دی  طبقه   تماس با آزمایشگاه دی   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 6:30الی13:00 عصرها16:00الی20:15 پنجشنبه ها7:00الی 18:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:30الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی20:15   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله      …
ادامه مطلب

آزمایشگاه آپادانا

آزمایشگاه آپادانا
آزمایشگاه آپادانا آدرس آزمایشگاه آپادانا: شیراز:معالی آبادنبش خیابان دوستان ساختمان الوند طبقه اول   تماس با  آزمایشگاه آپادانا   نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 6:30الی20:30  پنجشنبه ها6:30الی 14:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:30الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 20:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله        …
ادامه مطلب

آزمایشگاه دکتر ملائی

آزمایشگاه دکتر ملائی
آزمایشگاه دکتر ملائی آدرس آزمایشگاه دکتر ملائی: شیراز:ابتدای بیست متری سینما سعدی .نرسیده به چهار راه اردیبهشت جنب داروخانه طباطبایی   تماس با  آزمایشگاه دکتر ملائی   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:00الی21:00  پنجشنبه ها7:00الی 18:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 21:00   نوع آزمایشات انجام شده …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه دکتر امجدی 

 آزمایشگاه دکتر امجدی 
 آزمایشگاه دکتر امجدی  آدرس  آزمایشگاه دکتر امجدی : شیراز: خیابان زرگری ، کوچه 19مجتمع پزشکی ستارخان   تماس با آزمایشگاه دکتر امجدی    نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین : بله    ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:00الی18:00پنجشنبه ها7:00الی 14:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت18:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها7:00الی 18:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله      …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه رحمان نیا

 آزمایشگاه رحمان نیا
 آزمایشگاه رحمان نیا آدرس  آزمایشگاه رحمان نیا : شیراز:ابتدای بیست متری سینما سعدی .نرسیده به چهار راه اردیبهشت جنب داروخانه طباطبایی   تماس با  آزمایشگاه رحمان نیا   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:00الی21:00  پنجشنبه ها7:00الی 18:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 21:00   نوع آزمایشات انجام شده …
ادامه مطلب

آزمایشگاه شهروز

آزمایشگاه شهروز
آزمایشگاه پیوند آدرس  آزمایشگاه شهروز : شیراز. رضا راس المالی: شیراز زند روبروی بیمارستان شهید فقیهی   تماس با آزمایشگاه شهروز   نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :    ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:00الی21:00پنجشنبه ها7:00الی 12:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها177:00الی 21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی …
ادامه مطلب

آزمایشگاه شایان

آزمایشگاه شایان
آزمایشگاه شایان آدرس آزمایشگاه شایان :شیراز خیابان زند.حدفاصل خیابان فلسطین وهفت تیر.مجتمع شایان طبقه اول   تماس با آزمایشگاه شایان   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین : بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:300الی21:00پنجشنبه ها7:30الی 18:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:30الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00الی 21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله      …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه سینا

 آزمایشگاه سینا
 آزمایشگاه سینا آدرس   آزمایشگاه سینا- :شیراز،خیابان بیست متری سینما سعدی ابتدای  تقاطع معدل غربی-ساختمان بوعلی   تماس با  آزمایشگاه سینا   نمونه گیری در منزل: خیر نوبت‌دهی آنلاین:خیر جوابدهی آنلاین : خیر   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:00الی21:00پنجشنبه ها7:00الی 16:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها7:00الی 21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله      …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه پاستور

 آزمایشگاه پاستور
 آزمایشگاه پاستور آدرس  آزمایشگاه پاستور :شیراز  خیابان زند روبروی هتل پارس   تماس با آزمایشگاه پاستور   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین : بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:30الی21:00پنجشنبه ها7:30الی 18:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:30الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها17الی 21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :خیر  …
ادامه مطلب

  آزمایشگاه نور

  آزمایشگاه نور
آزمایشگاه نور آدرس  آزمایشگاه نور: خیابان زند نرسید به میدان نمازی روبروی دانشکده مهندسی ساختمان یاس پلاک8   تماس با آزمایشگاه نور   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین : بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:30الی20:30پنجشنبه ها7:30الی 12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:30الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها7:30الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها