تفسیر آزمایش رایگان 

برای دریافت تفسیر آزمایش خود بصورت رایگان میتوانید با یکی از سه روش زیر اقدام کنید.

1- عضویت در سوپرگروه تفسیر آزمایش که با اد کردن هفت نفر میتوانید آزمایش خود را ارسال و تفسیر خود را دریافت کنید.

عضویت در گروه

2- با عضویت در کانال یوتیوب دکتر لاندا میتوانید آزمایش خود را در تلگرام ارسال و تفسیر خود را دریافت کنید.

عضویت در کانال

3- ارسال آزمایش خود در تفسیر آزمایش هوش مصنوعی برای آزمایش های روتین خون، ادرار و... کد تخفیف 100 درصد : IRAN 

تفسیر هوش مصنوعی

تفسیر آزمایش توسط پزشک متخصص و پزشک عمومی (120 تا 180 هزار تومان)

ارسال به پزشک