آزمایشگاه دانش سقز

آزمایشگاه دانش سقز
آزمایشگاه دانش سقز آزمایشگاه دانش :سقزمیدان جمهوری اسلامی کوچه بانک تجارت ساختمان پزشکان صدف   تماس با آزمایشگاه دانش سقز   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین : بله ساعات کاری ساعت وروزهای کاری: شنبه تاچهارشنبه7:00الی21:00پنجشنه ها7:00الی19:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی:7:30الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها14:00الی21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی : …
ادامه مطلب

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه دانش سقز

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه دانش سقز
    برای دریافت جواب آزمایش خود کلیک کنید. راهنمای جوابدهی آنلاین آزمایشگاه دانش سقز وارد کردن نام کاربری ( شماره پذیرش و/یا کد ملی ) وارد کردن رمز عبور ( شماره اشتراک یا شماره موبایل ) دریافت جواب آزمایش جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید. مراجعه حضوری به پزشک و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی همچنین …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه نوین اردبیل

 آزمایشگاه نوین اردبیل
آزمایشگاه نوین اردبیل  آدرس آزمایشگاه نوین: اردبیل سرچشمه کوی شمس   تماس با آزمایشگاه نوین اردبیل   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین : بله ساعات کاری ساعت وروزهای کاری: شنبه تاچهارشنبه7:00الی20:00پنجشنه ها7:00الی19:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی:7:00الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها14:00الی20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی : بله          …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه دانش نوین اردبیل

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه دانش نوین اردبیل
    برای دریافت جواب آزمایش خود کلیک کنید. راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه دانش نوین اردبیل ابتدا روی قسمت جوابدهی مراجعین ( آبی کمرنگ ) کلیک کنید. وارد کردن نام کاربری ( شماره پذیرش و/یا کد ملی ) وارد کردن رمز عبور ( شماره اشتراک یا شماره موبایل ) دریافت جواب آزمایش جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید. مراجعه حضوری به پزشک و یا مراجعه …
ادامه مطلب

سایت جوابدهی آزمایشگاه دانش نوین اردبیل

سایت جوابدهی آزمایشگاه دانش نوین اردبیل
    برای دریافت جواب آزمایش خود کلیک کنید. راهنمای سایت جوابدهی آزمایشگاه دانش نوین اردبیل ابتدا روی قسمت جوابدهی مراجعین ( آبی کمرنگ ) کلیک کنید. وارد کردن نام کاربری ( شماره پذیرش و/یا کد ملی ) وارد کردن رمز عبور ( شماره اشتراک یا شماره موبایل ) دریافت جواب آزمایش جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید. مراجعه حضوری به پزشک و یا …
ادامه مطلب

آزمایشگاه سوده

آزمایشگاه سوده
آزمایشگاه سوده  آدرس آزمایشگاه سوده : اسلامشهر شهرک واوان خیابان مرکزدرمانی سوده   تماس باآزمایشگاه سوده   نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین : بله ساعات کاری ساعت وروزهای کاری: شنبه تاپنجشنه 7:30الی18:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی:7:30الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت18:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها14:00الی18:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :           …
ادامه مطلب

آزمایشگاه درمانگاه ایرانیان مشهد

آزمایشگاه درمانگاه ایرانیان مشهد
آزمایشگاه درمانگاه ایرانیان مشهد  آدرس آزمایشگاه درمانگاه ایرانیان: مشهد-طبرسی شمالی=طبرسی 50   تماس باآزمایشگاه درمانگاه ایرانیان مشهد   نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :  ساعات کاری ساعت وروزهای کاری: شنبه تاپنجشنه 7:30الی18:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی:7:30الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت18:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها14:00الی18:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :           …
ادامه مطلب

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه ژنوم ارومیه

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه ژنوم ارومیه
​    برای دریافت جواب آزمایش خود کلیک کنید. فیلتر شکن خود راخاموش کنید راهنمای جوابدهی آنلاین آزمایشگاه ژنوم ارومیه وارد کردن نام کاربری ( شماره پذیرش و/یا کد ملی ) وارد کردن رمز عبور ( شماره اشتراک یا شماره موبایل ) دریافت جواب آزمایش جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید. مراجعه حضوری به پزشک و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا برای تفسیر …
ادامه مطلب

آزمایشگاه کسری اصفهان

آزمایشگاه کسری اصفهان
آزمایشگاه کسری اصفهان  آدرس آزمایشگاه کسری: اصفهان خیابان شمس آبادی روبروی بیمارستان عیسی بن مریم(ع)   تماس با آزمایشگاه کسری اصفهان   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین : بله ساعات کاری ساعت وروزهای کاری: شنبه تاچهارشنبه7:00الی21:00پنجشنه ها7:00الی19:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی:7:30الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها14:00الی21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی : …
ادامه مطلب

آزمایشگاه ژنوم ارومیه

آزمایشگاه ژنوم ارومیه
آزمایشگاه ژنوم ارومیه  آدرس آزمایشگاه ژنوم: اروميه، خيابان حسني، مجتمع پزشکي پارس   تماس با آزمایشگاه ژنوم ارومیه   نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین : بله ساعات کاری ساعت وروزهای کاری: شنبه تاپنجشنه 7:30الی19:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی:7:30الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها14:00الی19:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی : بله        …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها