آزمایشگاه حکیم

 آزمایشگاه حکیم
 آزمایشگاه حکیم آدرس  آزمایشگاه حکیم:کرج، بلوارطالقانی شمالی بعدازبانک صادرات   تماس با آزمایشگاه حکیم   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه 7:00الی18:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت13:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها13:00 الی 18:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :بله     ژنتیک …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه حکیم

 آزمایشگاه حکیم
 آزمایشگاه حکیم آدرس  آزمایشگاه حکیم:کرج، بلوارطالقانی شمالی بعدازبانک صادرات   تماس با آزمایشگاه حکیم   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه 7:00الی18:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت13:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها13:00 الی 18:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :بله     ژنتیک …
ادامه مطلب

آزمایشگاه مهران عظیمیه

آزمایشگاه مهران عظیمیه
آزمایشگاه مهران عظیمیه آدرس آزمایشگاه مهران عظیمیه:  عظیمیه میدان مهران جنب تصویربرداری مرکزی    تماس با آزمایشگاه مهران عظیمیه   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه6:00الی20:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 20:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          …
ادامه مطلب

آزمایشگاه رازی

آزمایشگاه رازی
آزمایشگاه رازی آدرس آزمایشگاه رازی:کرج، خ دکتر بهشتی، نرسیده به سه راه رجایی شهر، ولیعصر 5   تماس با آزمایشگاه رازی   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:00الی19:00پنجشنبه 7:00الی16:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت18:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 19:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله  …
ادامه مطلب

آزمایشگاه دکترخسروی

آزمایشگاه دکترخسروی
آزمایشگاه دکترخسروی آدرس آزمایشگاه دکترخسروی:آذربایجان شرقی - مراغه - خیابان خواجه نصیر - اول خیابان حاج میر حبیب   تماس با آزمایشگاه دکترخسروی   نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپهارشنبه 7:30الی20:30پنجشنبه 7:30الی:19:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:30 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 20:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : …
ادامه مطلب

آزمایشگاه دکترنوروزی

 آزمایشگاه دکترنوروزی
آزمایشگاه دکترنوروزی آدرس آزمایشگاه دکترنوروزی:شبستر خیابان شیخ محمودپشت شهرداری    تماس با  آزمایشگاه دکترنوروزی   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه 7:30الی:14:30 15:30الی20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:30الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:30 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :بله  …
ادامه مطلب

آزمایشگاه دکترشبستری

آزمایشگاه دکترشبستری
آزمایشگاه دکترشبستری آدرس آزمایشگاه دکترشبستری:تبریز:خیابان 17 شهریورجدیدجنب بانک ملی ساختمان سرو آزمایشگاه دکتر شبستری   تماس با آزمایشگاه دکترشبستری   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:30الی21:00پنجشنبه ها7:30الی7:30الی19:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 20:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله      …
ادامه مطلب

آزمایشگاه امیر کبیر

آزمایشگاه امیر کبیر
آزمایشگاه آنالیز آدرس آزمایشگاه امیر کبیر:تبریز چهارراه ابوریحان ابتدای پل روگذر (از طرف لاله ) جنب بانک رفاه   تماس با آزمایشگاه امیر کبیر   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه 7:30الی:14 16:00الی20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:30الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها16:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و …
ادامه مطلب

آزمایشگاه آنالیز

آزمایشگاه آنالیز
آزمایشگاه آنالیز آدرس آزمایشگاه آنالیز:مراغه خیابان خواجه نصیر بالاتراز بانک مسکن   تماس با آزمایشگاه آنالیز   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه 7:00الی:20:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 20:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :بله  …
ادامه مطلب

آزمایشگاه آراد(رضازاده)

آزمایشگاه آراد(رضازاده)
آزمایشگاه آراد(رضازاده) آدرس   آزمایشگاه آراد(رضازاده):تبریز :- خیابان 17شهریورجدید - مابین تقاطع طالقانی وشریعتی - طبقه زیرزمین داروخانه دکتر یوسف پور - روبروی بانک گردشگری   تماس با آزمایشگاه آراد(رضازاده)   نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه 7:45الی20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی7:45الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها