آزمایشگاه رفاه

آزمایشگاه رفاه
آزمایشگاه رفاه آدرس آزمایشگاه رفاه:کرمانشاه - پارکینگ شهرداری - روبروی هتل راه کربلا   تماس با  آزمایشگاه رفاه نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا پنجشنبه 7:00الی20:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی11:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها12:00 الی 20:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          …
ادامه مطلب

آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی
آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی: کرمانشاه - پارکینگ شهرداری - خیابان حاج محمد تقی اصفهانی - آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی   تماس با  آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا پنجشنبه 7:00الی20:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی11:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها12:00 الی 20:30   نوع آزمایشات انجام شده خون …
ادامه مطلب

آزمایشگاه دی

 آزمایشگاه دی
آزمایشگاه دی آدرس آزمایشگاه دی: کرمانشاه پارکینگ شهرداری ساختمان پزشکان اجلالیه طبقه اول   تماس با  آزمایشگاه دی نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا پنجشنبه 7:00الی20:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی11:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها12:00 الی 20:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی …
ادامه مطلب

آزمایشگاه دانا

آزمایشگاه دانا
آزمایشگاه دانا آدرس آزمایشگاه دانا:کرمانشاه - شهیاد - چهاراه ابوذر - به طرف یگان ویژه - پلاک 82   تماس با  آزمایشگاه دانا نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه7:00الی20:00پنجشنبه 7:00الی13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی11:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت12:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها12:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله  …
ادامه مطلب

آزمایشگاه حیان

آزمایشگاه حیان
آزمایشگاه حیان آدرس آزمایشگاه حیان: کرمانشاه - آبادانی مسکن - چهارراه مطهری - روبروی دبیرستان مطهری - جنب بانک مسکن    تماس با  آزمایشگاه حیان نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه 7:30الی13:00بعدازظهر13:30الی19:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت13:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها14:00 الی 19:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : …
ادامه مطلب

آزمایشگاه تشخیص طبی بهار

آزمایشگاه تشخیص طبی بهار
آزمایشگاه تشخیص طبی بهار آدرس آزمایشگاه تشخیص طبی بهار: کرمانشاه بلوارطاق بستان مقابل پارک فدک مرکزپزشکی بهار   تماس با  آزمایشگاه تشخیص طبی بهار نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه7:00الی20:00پنجشنبه 7:00الی13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی11:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت12:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها12:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله  …
ادامه مطلب

آزمایشگاه پاستور

 آزمایشگاه پاستور
آزمایشگاه پاستور آدرس آزمایشگاه پاستور: کرمانشاه، خیابان معلم شرقی، نرسیده به سه راه شریعتی   تماس با آزمایشگاه پاستور   نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:00الی20:00پنجشنبه 6:00الی17:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          …
ادامه مطلب

آزمایشگاه رفرانس مرکزی

آزمایشگاه رفرانس مرکزی
آزمایشگاه رفرانس مرکزی آدرس آزمایشگاه رفرانس مرکزی: هرسین چهارراه انقلاب خیابان آیت الله حجتی آزمایشگاه یاس   تماس با آزمایشگاه رفرانس مرکزی نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 6:30الی1730پنجشنبه 6:30الی17:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:30الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت14:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها14:00 الی 17:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله      …
ادامه مطلب

آزمایشگاه پارس

آزمایشگاه پارس
آزمایشگاه پارس آدرس آزمایشگاه پارس: کرمانشاه- خیابان حاج محمد تقی اصفهانی- نبش خیابان دولت شاهی   تماس با آزمایشگاه پارس نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه7:30الی19:30پنجشنبه 7:30الی17:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:30الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت12:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 7:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی …
ادامه مطلب

آزمایشگاه بیمارستان بیستون

آزمایشگاه بیمارستان بیستون
آزمایشگاه بیمارستان بیستون آدرس آزمایشگاه بیمارستان بیستون: کرمانشاه - بلوار کیهانشهر - جنب شهرک رسالت   تماس با آزمایشگاه بیمارستان بیستون   نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 6:00الی20:00پنجشنبه 6:00الی17:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله      …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها