آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارسیان

آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارسیان
آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارسیان    آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارسیان: تهران ، خیابان شهید بهشتی ، چهارراه اندیشه ، خیابان سهند ، پلاک ۶   تماس با آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارسیان   نمونه گیری در منزل: خیر نوبت‌دهی آنلاین:خیر جوابدهی آنلاین : خیر ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7الی18:00 پنجشنبه :7الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7الی11 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت17:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها7الی18:00   نوع آزمایشات انجام شده …
ادامه مطلب

آزمایشگاه اردیبهشت

آزمایشگاه اردیبهشت
آزمایشگاه اردیبهشت    آدرس آزمایشگاه اردیبهشت: تهران ، تهرانپارس تقاطع رسالت و رشید جنب بانک ملت پلاک 164   تماس با آزمایشگاه اردیبهشت   نمونه گیری در منزل: بله شماره واتساپ جهت هماهنگی09215131124 نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین : بله ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7الی18:00 پنجشنبه :7الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7الی11 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت17:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها7الی18:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و …
ادامه مطلب

آزمایشگاه فرجام

آزمایشگاه فرجام
آزمایشگاه فرجام    آدرس آزمایشگاه فرجام: تهران - خیابان فرجام غربی- بین سراج و اتوبان شهید باقری - پلاک 310   تماس با آزمایشگاه فرجام   نمونه گیری در منزل: خیر نوبت‌دهی آنلاین:خیر جوابدهی آنلاین : خیر ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7الی19:00 پنجشنبه :7الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت18:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها7الی19:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار …
ادامه مطلب

آزمایشگاه نیاوران

آزمایشگاه نیاوران
آزمایشگاه نیاوران    آدرس آزمایشگاه نیاوران: تهران - خیابان نیاوران - خیابان شهیدباهنر - چهاراه کامرانیه - پلاک 54 - طبقه دوم   تماس با آزمایشگاه نیاوران   نمونه گیری در منزل: بله تلفن جهت هماهنگی 09123182005 نوبت‌دهی آنلاین:خیر جوابدهی آنلاین : بله ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7الی21:00 پنجشنبه :7الی14:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها7الی21:00   نوع …
ادامه مطلب

​ آزمایشگاه سهند   ​

​ آزمایشگاه سهند   ​
 آزمایشگاه سهند    آدرس آزمایشگاه سهند: تهران ، خیابان شهید بهشتی ، چهارراه اندیشه ، خیابان سهند ، پلاک ۶   تماس با آزمایشگاه سهند   نمونه گیری در منزل: خیر نوبت‌دهی آنلاین:خیر جوابدهی آنلاین : بله ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7الی20:00 پنجشنبه :7الی16:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7الی11 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت17:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها7الی19:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار …
ادامه مطلب

آزمایشگاه احسان

آزمایشگاه احسان
 آزمایشگاه احسان  آدرس آزمایشگاه احسان: تهران، منطقه 4، محله تهرانپارس غربی، امین (خاک سفید)، ایستگاه تپه، نبش خیابان زمرد، پلاک 218   تماس با  آزمایشگاه احسان   نمونه گیری در منزل: خیر نوبت‌دهی آنلاین:خیر جوابدهی آنلاین :خیر ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا پنجشنبه :7الی19:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت13:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00الی19:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه 17شهریور

 آزمایشگاه 17شهریور
 آزمایشگاه 17شهریور  آدرس آزمایشگاه 17شهریور:  تهران_ميدان شهدا خیابان 17شهریورخیابان حاجیان فرد پلاک56   تماس با  آزمایشگاه17شهریور   نمونه گیری در منزل: بله  نوبت‌دهی آنلاین:خیر جوابدهی آنلاین : بله ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا پنجشنبه :7الی19:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7الی11 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت17:30 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها7الی19:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :بله    …
ادامه مطلب

آزمایشگاه ممتاز

آزمایشگاه ممتاز
آزمایشگاه ممتاز  آدرس آزمایشگاه ممتاز:  تهران_ميدان شهدا ابتداي خيابان مجاهدين اسلام بالاتر از شهرداري منطقه 12 نبش کوچه شهيد رحيمي ساختمان شاینا   تماس با  آزمایشگاه ممتاز   نمونه گیری در منزل: بله  نوبت‌دهی آنلاین:خیر جوابدهی آنلاین : بله ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا پنجشنبه :6الی20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6الی11 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها6:45الی20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون …
ادامه مطلب

آزمایشگاه ممتاز

آزمایشگاه ممتاز
آزمایشگاه ممتاز  آدرس آزمایشگاه ممتاز:  تهران_ميدان شهدا ابتداي خيابان مجاهدين اسلام بالاتر از شهرداري منطقه 12 نبش کوچه شهيد رحيمي ساختمان شاینا   تماس با  آزمایشگاه ممتاز   نمونه گیری در منزل: بله  نوبت‌دهی آنلاین:خیر جوابدهی آنلاین : بله ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا پنجشنبه :6الی20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6الی11 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها6:45الی20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون …
ادامه مطلب

آزمایشگاه دانش

آزمایشگاه دانش
آزمایشگاه دانش  آدرس آزمایشگاه دانش:  تهران،خیابان طالقانی غربی، بین خیابان وصال شیرازی و فریمان، پلاک 558،    تماس با  آزمایشگاه دانش   نمونه گیری در منزل: بله  تلفن تماس جهت هماهنگی09903287708 نوبت‌دهی آنلاین:خیر جوابدهی آنلاین : بله ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا پنجشنبه :6الی19:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6الی11 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت18:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00الی18:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها