آزمایشگاه پیشرو

 آزمایشگاه پیشرو
 آزمایشگاه پیشرو    آدرس آزمایشگاه پیشرو: تهران -  میدان توحید ، ابتدای خیابان ستارخان ، نبش کوچه شادی ، پلاک 6   تماس با  آزمایشگاه پیشرو   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:خیر جوابدهی آنلاین : بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7الی19:00پنجشنبه ها7الی 14:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت17:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها14:00الی19:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه کیکاووس

 آزمایشگاه کیکاووس
 آزمایشگاه کیکاووس    آدرس آزمایشگاه کیکاووس: تهران - خیابان پاسداران، نبش گلستان اول، ساختمان گلستان پلاک 327 ، طبقه اول   تماس با  آزمایشگاه کیکاووس   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:خیر جوابدهی آنلاین : بله ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه7الی 19:00پنجشنبه ها70الی13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت17:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها7الی13:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله      …
ادامه مطلب

آزمایشگاه نگین اختیاریه

آزمایشگاه نگین اختیاریه
آزمایشگاه  آزمایشگاه نگین اختیاریه    آدرس آزمایشگاه نگین اختیاریه: تهران - میدان اختیاریه - خیابان تسلیمی - نبش دوقوز - ساختمان نگین اختیاریه - پ2   تماس با آزمایشگاه نگین اختیاریه   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:خیر جوابدهی آنلاین :  ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7الی19:00پنجشنبه ها7الی 14:00:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت17:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها14:00الی19:00   نوع آزمایشات انجام …
ادامه مطلب

آزمایشگاه  پرتولب

آزمایشگاه  پرتولب
آزمایشگاه  پرتولب    آدرس آزمایشگاه  پرتولب: تهران -میدان ونک خیابان ملاصدرا ابتدای خیابان پردیس پلاک14طبقه سوم   تماس با آزمایشگاه  پرتولب   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:خیر جوابدهی آنلاین : بله ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7الی18:30پنجشنبه7الی 13:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت18:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8الی18:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          …
ادامه مطلب

آزمایشگاه ویروس شناسی پارت

آزمایشگاه ویروس شناسی پارت
آزمایشگاه  ویروس شناسی پارت    آدرس آزمایشگاه پارت: تهران -تهران، خیابان کارگر شمالی، پایین تر از مرکز قلب، پلاک 1432   تماس با آزمایشگاه پارت   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:خیر جوابدهی آنلاین :  ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه8الی 20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت17:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8الی20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله      …
ادامه مطلب

آزمایشگاه ستارخان

آزمایشگاه ستارخان
آزمایشگاه ستارخان    آدرس آزمایشگاه ستارخان: تهران - خیابان ستارخان - سه راه تهران ویلا - پلاک 412    تماس با آزمایشگاه ستارخان   نمونه گیری در منزل: خیر نوبت‌دهی آنلاین:خیر جوابدهی آنلاین : خیر ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7الی 18:30پنجشنبه7الی16:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت12:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها7الی18:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله        …
ادامه مطلب

آزمایشگاه فروغ

آزمایشگاه فروغ
آزمایشگاه فروغ  آدرس آزمایشگاه فروغ: تهران -  تهرانپارس - بین فلکه سوم وچهارم - بین 212و214 شرقی - پلاک 437   تماس با آزمایشگاه فروغ   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:خیر جوابدهی آنلاین : خیر ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه7الی17:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت17:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها7الی17:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله        …
ادامه مطلب

آزمایشگاه دی

آزمایشگاه دی
آزمایشگاه دی    آدرس آزمایشگاه دی: تهران -نازی آباد  خیابان بازاردوم نبش کوچه نیکو مرام پلاک344   تماس با آزمایشگاه دی   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:خیر جوابدهی آنلاین : بله ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه7الی19:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت17:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها7الی19:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :بله  …
ادامه مطلب

آزمایشگاه سینا

آزمایشگاه سینا
آزمایشگاه سینا    آدرس آزمایشگاه سینا: تهران -  بزرگراه فتح بلوار خلیج فارس کوچه شهید تقوی پلاک 118   تماس با آزمایشگاه سینا   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین : بله ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه7الی19:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7الی11 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت13:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها7الی19:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی …
ادامه مطلب

آزمایشگاه شمس

آزمایشگاه شمس
آزمایشگاه شمس    آدرس آزمایشگاه شمس: تهران - بزرگراه رسالت خیابان استاد حسن بنا شمالی بالاترازمخابرات تندگویان نبش کوچه شاکری پلاک619واحد4   تماس با آزمایشگاه شمس   نمونه گیری در منزل: خیر نوبت‌دهی آنلاین:خیر جوابدهی آنلاین :خیر ساعات کا ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه7الی19:00پنجشنبه7الی13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت17:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00الی19:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها