آزمایشگاه دنا

آزمایشگاه دنا
آزمایشگاه دنا آدرس آزمایشگاه دنا: یاسوج – خیابان ۶۰ متری – بین گلستان ۵ و ۶    تماس با آزمایشگاه دنا   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله جوابدهی با پیام رسان ایتا جوابدهی با پیام رسان گپ ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 6:00الی21:00پنجشنبه 6:00الی17:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 21:00   نوع …
ادامه مطلب

جواب اینترنتی آزمایشگاه دکتر عزیزی یاسوج

جواب اینترنتی آزمایشگاه دکتر عزیزی یاسوج
برای دریافت جواب آزمایش خود کلیک کنید.   راهنمای گرفتن جواب اینترنتی آزمایشگاه دکتر عزیزی یاسوج وارد کردن شماره پذیرش وارد کردن کد ملی ورود همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی در دکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از پزشکان متخصص و عمومی بشنوید.  
ادامه مطلب

جواب آزمایشگاه دکتر عزیزی یاسوج

جواب آزمایشگاه دکتر عزیزی یاسوج
    راهنمای گرفتن جواب آزمایشگاه دکتر عزیزی یاسوج وارد کردن شماره پذیرش وارد کردن کدملی ورود همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی در دکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از پزشکان متخصص و عمومی بشنوید.      
ادامه مطلب

جوابدهی آزمایشگاه بیمارستان دکتر عزیزی یاسوج

جوابدهی آزمایشگاه بیمارستان دکتر عزیزی یاسوج
    راهنمای جوابدهی آزمایشگاه بیمارستان دکتر عزیزی یاسوج وارد کردن شماره پذیرش وارد کردن کد ملی ورود همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی در دکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از پزشکان متخصص و عمومی بشنوید.      
ادامه مطلب

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه بیمارستان دکتر عزیزی یاسوج

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه بیمارستان دکتر عزیزی یاسوج
 راهنمای جوابدهی آنلاین آزمایشگاه بیمارستان دکتر عزیزی یاسوج دریافت جواب آزمایش از این مرکز تنها به صورت حضوری امکان پذیر است. مراجعه حضوری به پزشک و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی در دکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط …
ادامه مطلب

سیستم جوابدهی آزمایشگاه دکتر عزیزی یاسوج

سیستم جوابدهی آزمایشگاه دکتر عزیزی یاسوج
 راهنمای سیستم جوابدهی آزمایشگاه دکتر عزیزی یاسوج دریافت جواب آزمایش از این مرکز تنها به صورت حضوری امکان پذیر است. مراجعه حضوری به پزشک و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی در دکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به …
ادامه مطلب

جوابدهی آزمایشگاه دکتر عزیزی یاسوج

جوابدهی آزمایشگاه دکتر عزیزی یاسوج
   راهنمای جوابدهی آزمایشگاه دکتر عزیزی یاسوج وارد کردن شماره پذیرش وارد کردن کدملی ورود همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی در دکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از پزشکان متخصص و عمومی بشنوید.      
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه بیمارستان دکتر عزیزی یاسوج

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه بیمارستان دکتر عزیزی یاسوج
 راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه بیمارستان دکتر عزیزی یاسوج دریافت جواب آزمایش از این مرکز تنها به صورت حضوری امکان پذیر است. مراجعه حضوری به پزشک و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی در دکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط …
ادامه مطلب

جواب آزمایش آزمایشگاه دکتر عزیزی یاسوج

جواب آزمایش آزمایشگاه دکتر عزیزی یاسوج
 راهنمای گرفتن جواب آزمایش آزمایشگاه دکتر عزیزی یاسوج دریافت جواب آزمایش از این مرکز تنها به صورت حضوری امکان پذیر است. مراجعه حضوری به پزشک و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی در دکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط …
ادامه مطلب

سایت جوابدهی آزمایشگاه دکتر عزیزی یاسوج

سایت جوابدهی آزمایشگاه دکتر عزیزی یاسوج
  راهنمای سایت جوابدهی آزمایشگاه دکتر عزیزی یاسوج دریافت جواب آزمایش از این مرکز تنها به صورت حضوری امکان پذیر است. مراجعه حضوری به پزشک و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی در دکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها