آزمایشگاه پویش

 آزمایشگاه پویش
 آزمایشگاه پویش آدرس   آزمایشگاه پویش:تبریز :- تبریز- 17شهریورجدید - ساختمان سیدالشهدا   تماس با آزمایشگاه پویش   نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه 7:00الی:21:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:30الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت21:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 21:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :بله     ژنتیک …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه مهر بناب

 آزمایشگاه مهر بناب
آزمایشگاه  آزمایشگاه مهربناب آدرس   آزمایشگاه مهربناب:آذربایجان شرقی - بناب - خیابان امام - اول کوی سعدی - تقاطع طالقانی - ساختمان الماس - طبقه همکف   تماس با  آزمایشگاه مهربناب   نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه 7:00الی:21:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:30الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت21:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 21:30   نوع آزمایشات انجام …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه مهر

 آزمایشگاه مهر
آزمایشگاه مهر آدرس   آزمایشگاه مهر:تبریز :خیابان17شهریورجدیدروبروی کلینیک فرهنگیان   تماس با آزمایشگاه مهر   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه 7:00الی:21:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:30الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت21:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 21:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :بله     ژنتیک : بله  …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه دانش تبریز

 آزمایشگاه دانش تبریز
آزمایشگاه دانش تبریز آدرس   آزمایشگاه دانش:تبریز :خیابان17شهریورجدیدروبروی بستنی وحیدبرج سپید   تماس با آزمایشگاه دانش تبریز   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه 7:00الی:21:30روزهای تعطیل 8:00الی14:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:30الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت21:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 21:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی …
ادامه مطلب

  آزمایشگاه دانش2

  آزمایشگاه دانش2
  آزمایشگاه دانش2 آدرس   آزمایشگاه دانش2:تبریز :خیابان آزادی تقاطع گلدشت_ساختمان آزادی   تماس با   آزمایشگاه دانش2   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه 7:00الی:21:30روزهای تعطیل 8:00الی14:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:30الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت21:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 21:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :بله  …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه ژنتیک دکتر رحمانی

 آزمایشگاه ژنتیک دکتر رحمانی
 آزمایشگاه دکتررحمانی آدرس  آزمایشگاه دکتررحمانی آزمایشگاه آفتاب :تبریز – خیابان ۱۷ شهریور جدید-روبروی برج آذربایجان-جنب داروخانه دکتر خازن-مجتمع پزشکی سامان طبقه 4   تماس با   آزمایشگاه دکتررحمانی   نمونه گیری در منزل: نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه10:00الی20:00 پنجشنبه 10:00الی:19:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه جهاد دانشگاهی 

 آزمایشگاه جهاد دانشگاهی 
 آزمایشگاه جهاد دانشگاهی  آدرس آزمایشگاه جهاد دانشگاهی :تبریز – ما بین گلباد و گلگشت نرسیده به اداره گاز    تماس با  آزمایشگاه جهاد دانشگاهی   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه7:30الی20:30 پنجشنبه 7:30الی:19:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:30الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 20:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : …
ادامه مطلب

مرکز ژنتیک پزشکی ابن سینا

مرکز ژنتیک پزشکی ابن سینا
آزمایشگاه ابن سینا آدرس  مرکز ژنتیک پزشکی ابن سینا: تبریز – خیابان آزادی – ساختمان بهاران – طبقه سوم. خیابان آزادی – س شیخ الرئیس – طبقه سوم. تماس با مرکز ژنتیک پزشکی ابن سینا   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه7:30الی20:30 پنجشنبه 7:30الی:19:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:30الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه آفتاب

 آزمایشگاه آفتاب
 آزمایشگاه آفتاب آدرس  آزمایشگاه آفتاب :تبریز – ولیعصر – خیابان شهریار – تقاطع پروین اعتصامی – روبروی قنادی پاک – ساختمان پزشکان – طبقه پنجم    تماس با  آزمایشگاه آفتاب   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه7:30الی20:30 پنجشنبه 7:30الی:19:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:30الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 20:30   نوع آزمایشات …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه نوین

 آزمایشگاه نوین
 آزمایشگاه نوین آدرس   آزمایشگاه نوین: تبریز خیابان 17 شهریور جدید روبروی اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 مجتمع پزشکی سهند طبقه 3 آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی نوین   تماس با   آزمایشگاه نوین   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه7:30الی20:00 پنجشنبه 7:30الی:19:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:30الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها