آزمایشگاه سینا شاهرود

  آزمایشگاه سینا شاهرود
 آزمایشگاه سینا شاهرود آدرس  آزمایشگاه سینا:شاهرود-میدان امام خمینی ابتدای ۲۲ بهمن.ساختمان پزشکان شفا   تماس با  آزمایشگاه سینا شاهرود   نمونه گیری در منزل: نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه 7:30الی 12:00 و 16:00الی 19:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:30الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 19:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله    …
ادامه مطلب

آزمایشگاه سجاد شاهرود

آزمایشگاه سجاد شاهرود
آزمایشگاه سجاد شاهرود آدرس آزمایشگاه سجاد:شاهرود خیابان ۲۲ بهمن ساختمان پزشکان بهار طبقه همکف   تماس با آزمایشگاه سجاد شاهرود   نمونه گیری در منزل: نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 6:30الی:21:00 پنجشنبه ها6:30الی 20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:30الی13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت21:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله    …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها