آزمایشگاه بیمارستان 9دی

 آزمایشگاه بیمارستان 9دی
 آزمایشگاه بیمارستان 9دی منظریه خمینی شهر  آدرس  آزمایشگاه بیمارستان 9دی:خمینی شهرمنظریه خیابان سروش بلوارشیوا شرقی     نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :  ساعات کاری ساعت وروزهای کاری آزمایشگاه: شنبه تاپنجشنبه7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی:7:00الی12 ساعت نمونه گیری آزمایشهای غیر ناشتایی7:00الی23:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها تا ساعت13:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی : بله          …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها