آزمایشگاه پاستور قوچان

آزمایشگاه پاستور قوچان
آزمایشگاه پاستور قوچان آدرس آزمایشگاه پاستور قوچان .آدرس:شهرستان قوچان خیابان خمینی خیابان شهید روشنی نرسیده به چهارراه اول   تماس با آزمایشگاه پاستور قوچان نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری آزمایشگاه: شنبه تاچهارشنبه 7:00الی 20:00پنجشنبه ها7:00الی18:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:00الی14:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها