آزمایشگاه الزهرا زرین شهر

 آزمایشگاه الزهرا زرین شهر
 آزمایشگاه الزهرا زرین شهر آدرس  آزمایشگاه الزهرا زرین شهر:زرین شهر، بلوار شهید باهنر، کوچه شهید عابدی   تماس با   آزمایشگاه الزهرا زرین شهر نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:00تا20:00پنجشنبه7:00الی15:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت15:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها12:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله  …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها