آزمایشگاه بیمارستان خاتم الانبیا

 آزمایشگاه بیمارستان خاتم الانبیا
 آزمایشگاه بیمارستان خاتم الانبیا آدرس  آزمایشگاه بیمارستان خاتم الانبیا:سیستان و بلوچستان - زابل - خیابان بعثت - روبروی مسجدآیت ا...صدر   تماس با  آزمایشگاه بیمارستان خاتم الانبیا نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه 6:30الی21:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:30الی13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها12:00 الی 21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون …
ادامه مطلب

آزمایشگاه دکتر احمدی زابل

آزمایشگاه دکتر احمدی زابل
آزمایشگاه دکتر احمدی زابل آدرس آزمایشگاه دکتر احمدی زابل:سیستان و بلوچستان - زابل - خیابان بعثت - چهارراه دکترا   تماس با  آزمایشگاه دکتر احمدی زابل نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه 6:30الی21:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:30الی13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها12:00 الی 21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها