آزمایشگاه مهر لاهیجان

 آزمایشگاه مهر لاهیجان
 آزمایشگاه مهر لاهیجان آدرس  آزمایشگاه مهر:لاهیجان خیابان شهید کریمی کوچه توکلی   تماس با   آزمایشگاه مهر لاهیجان   نمونه گیری در منزل:بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا پنجشنبه 7:00الی 20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی11:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی …
ادامه مطلب

آزمایشگاه مهرلاهیجان

 آزمایشگاه مهرلاهیجان
 آزمایشگاه مهرلاهیجان آدرس  آزمایشگاه مهرلاهیجان:لاهیجان.خیابان توکلی کوچه کریمی   تماس با  آزمایشگاه مهرلاهیجان نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا پنجشنبه 7:00الی20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها12:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :بله          …
ادامه مطلب

آزمایشگاه رازی

آزمایشگاه رازی
آزمایشگاه رازی آدرس آزمایشگاه رازی:لاهیجان.خیابان انقلاب - بن بست اسدی   تماس با آزمایشگاه رازی نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا پنجشنبه 7:15الی20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها12:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :بله      …
ادامه مطلب

آزمایشگاه دکترجلالی

آزمایشگاه دکترجلالی
آزمایشگاه دکترجلالی آدرس آزمایشگاه دکترجلالی:لاهیجان خیابان انقلاب کوچه برق ساختمان 26   تماس با آزمایشگاه دکترجلالی نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا پنجشنبه 7:00الی20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها12:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :      …
ادامه مطلب

آزمایشگاه بهارلاهیجان

آزمایشگاه بهارلاهیجان
آزمایشگاه بهار آدرس آزمایشگاه بهار:آدرس: لاهیجان خ شهید کریمی- کوچه توکلی- ساختمان حجت   تماس با  آزمایشگاه پارس نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا پنجشنبه 7:00الی20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها12:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          …
ادامه مطلب

آزمایشگاه پارس

آزمایشگاه پارس
آزمایشگاه پارس آدرس آزمایشگاه پارس: لاهيجان-خيابان استقلال-روبروي مخابرات سابق   تماس با  آزمایشگاه پارس نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا پنجشنبه 7:00الی20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها12:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :        …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها