آزمایشگاه دکترنوروزی

 آزمایشگاه دکترنوروزی
آزمایشگاه دکترنوروزی آدرس آزمایشگاه دکترنوروزی:شبستر خیابان شیخ محمودپشت شهرداری    تماس با  آزمایشگاه دکترنوروزی   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه 7:30الی:14:30 15:30الی20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:30الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:30 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :بله  …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها