جوابدهی آنلاین آزمایشگاه درمانگاه امام رضا

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه درمانگاه امام رضا
                                                                                                      جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 01734224114 راهنمای جوابدهی آنلاین آزمایشگاه درمانگاه امام رضا(علی آباد) مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به …
ادامه مطلب

سایت جوابدهی آزمایشگاه درمانگاه امام رضا(علی آباد)

سایت جوابدهی آزمایشگاه درمانگاه امام رضا(علی آباد)
                                                                                                     جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 01734224114 راهنمای سایت جوابدهی آزمایشگاه درمانگاه امام رضا(علی آباد) مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها