آزمایشگاه دکترکشوری

 آزمایشگاه دکترکشوری
 آزمایشگاه دکترکشوری  آدرس آزمایشگاه دکترکشوری:مازندران-چالوس خ گلسرخي روبروي ساختمان پزشكان آزمايشگاه دكتر كشوري     تماس با  آزمایشگاه دکترکشوری   نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :  ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 6:00الی23:00پنجشنه ها6:00الی15:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت22:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها14:00الی23:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :      …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه بیمارستان شهدا محمود آباد

 دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه بیمارستان شهدا محمود آباد
                        جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه  01144741561 01144741591 راهنمای دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه بیمارستان شهدا محمود آباد مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و …
ادامه مطلب

سایت جوابدهی آزمایشگاه بیمارستان شهدا محمود آباد

سایت جوابدهی آزمایشگاه بیمارستان شهدا محمود آباد
                        جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه  01144741561 01144741591 راهنمای سایت جوابدهی آزمایشگاه بیمارستان شهدا محمود آباد مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط …
ادامه مطلب

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه بیمارستان شهدا محمود آباد

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه بیمارستان شهدا محمود آباد
                        جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه  01144741561 01144741591 راهنمای جوابدهی آنلاین آزمایشگاه بیمارستان شهدا محمود آباد مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه بیمارستان شهدا محمود آباد

 جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه بیمارستان شهدا محمود آباد
                       جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه  01144741561 01144741591 راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه بیمارستان شهدا محمود آباد مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط …
ادامه مطلب

دریافت جواب آرمایش ازآزمایشگاه دکترستوده شهرتنکابن

 دریافت جواب آرمایش ازآزمایشگاه دکترستوده شهرتنکابن
    جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه  01154233099 راهنمای دریافت جواب آرمایش ازآزمایشگاه دکترستوده شهرتنکابن مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه دکترستوده شهرتنکابن

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه دکترستوده شهرتنکابن
   جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه  01154233099 راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه دکترستوده شهرتنکابن مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از …
ادامه مطلب

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه دکترستوده شهرتنکابن

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه دکترستوده شهرتنکابن
  جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه  01154233099 راهنمای جوابدهی آنلاین آزمایشگاه دکترستوده شهرتنکابن مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را …
ادامه مطلب

سایت جوابدهی آزمایشگاه دکترستوده شهرتنکابن

سایت جوابدهی آزمایشگاه دکترستوده شهرتنکابن
                     جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه  01154233099 راهنمای سایت جوابدهی آزمایشگاه دکترستوده شهرتنکابن مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه دکترامین زارع

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه دکترامین زارع
                     جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه  01142216000 راهنمای دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه دکترامین زارع مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها