دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه بیمارستان بقیه اله اعظم دیلم

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه بیمارستان بقیه اله اعظم دیلم
                                                                                                           جوابدهی اینترنتی ندارد.   شماره تماس آزمایشگاه 07733241160 داخلی124 راهنمای دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه بیمارستان بقیه اله اعظم دیلم مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها