دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه بیمارستان خمینی 

 دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه بیمارستان خمینی 
                                                                                            جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 07153229004 راهنمای دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه بیمارستان خمینی  مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن …
ادامه مطلب

سایت جوابدهی آزمایشگاه بیمارستان خمینی 

سایت جوابدهی آزمایشگاه بیمارستان خمینی 
                                                                                            جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 07153229004 راهنمای سایت جوابدهی آزمایشگاه بیمارستان خمینی  مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را …
ادامه مطلب

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه بیمارستان خمینی 

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه بیمارستان خمینی 
                                                                                           جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 07153229004 راهنمای جوابدهی آنلاین آزمایشگاه بیمارستان خمینی  مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه بیمارستان خمینی 

 جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه بیمارستان خمینی 
                                                                                          جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 07153229004 راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه بیمارستان خمینی  مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها