دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه بیمارستان پیمانیه جهرم

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه بیمارستان پیمانیه جهرم
                                                                                            جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 07154230010 راهنمای دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه بیمارستان پیمانیه جهرم مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه بیمارستان پیمانیه جهرم

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه بیمارستان پیمانیه جهرم
                                                                                            جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 07154230010 راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه بیمارستان پیمانیه جهرم مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید …
ادامه مطلب

سایت جوابدهی آزمایشگاه بیمارستان پیمانیه جهرم

سایت جوابدهی آزمایشگاه بیمارستان پیمانیه جهرم
                                                                                            جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 07154230010 راهنمای سایت جوابدهی آزمایشگاه بیمارستان پیمانیه جهرم مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال …
ادامه مطلب

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه بیمارستان پیمانیه جهرم

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه بیمارستان پیمانیه جهرم
                                                                                           جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 07154230010 راهنمای جوابدهی آنلاین آزمایشگاه بیمارستان پیمانیه جهرم مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها