سایت جوابدهی آزمایشگاه دکترده بزرگیان

 سایت جوابدهی آزمایشگاه دکترده بزرگیان
  برای دریافت جواب آزمایش خود کلیک کنید. راهنمای سایت جوابدهی آزمایشگاه دکترده بزرگیان وارد کردن نام کاربری(شماره پذیرش یاکدملی) وارد کردن رمزعبور(شماره اشتراک یا موبایل) ورود جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید. مراجعه حضوری به پزشک و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه دکترده بزرگیان

 دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه دکترده بزرگیان
  برای دریافت جواب آزمایش خود کلیک کنید. راهنمای دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه دکترده بزرگیان وارد کردن نام کاربری(شماره پذیرش یاکدملی) وارد کردن رمزعبور(شماره اشتراک یا موبایل) ورود جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید. مراجعه حضوری به پزشک و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه دکترده بزرگیان

 جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه دکترده بزرگیان
  برای دریافت جواب آزمایش خود کلیک کنید. راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه دکترده بزرگیان وارد کردن نام کاربری(شماره پذیرش یاکدملی) وارد کردن رمزعبور(شماره اشتراک یا موبایل) ورود جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید. مراجعه حضوری به پزشک و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها