هزینه انجام آزمایشات مختلف در تهران

هزینه انجام آزمایشات مختلف در تهران
هزینه آزمایش ژنتیک 1. آزمایش غربالگری نوزادان در آزمایشگاه دولتی............................................ در آزمایشگاه خصوصی......................................... در آزمایشگاه خیریه............................................ 2. آزمایش تست‌های تشخیصی در آزمایشگاه دولتی............................................ در آزمایشگاه خصوصی......................................... در آزمایشگاه خیریه............................................ 3. آزمایش تست شناسایی ناقل در آزمایشگاه دولتی........................................... در آزمایشگاه خصوصی........................................ در آزمایشگاه خیریه........................................... 4. آزمایش تست والدین در آزمایشگاه دولتی.......................................... در آزمایشگاه خصوصی....................................... در آزمایشگاه خیریه.......................................... 5. آزمایش تست‌های قبل از لانه گزینی در آزمایشگاه دولتی......................................... در آزمایشگاه خصوصی...................................... در آزمایشگاه …
ادامه مطلب

هزینه انجام آزمایشات قبل از ازدواج

هزینه انجام آزمایشات قبل از ازدواج
هزینه آزمایش پیش از ازدواج برای هر دو نفر (زوجین) : 160هزار تومان در صورتی که ازدواج دوم زوجه است مبلغ 3 هزار تومان اضافه می شود. هزینه آزمایش مجدد درصورتی که تاریخ یک ماهه گذشته باشد مبلغ 98 هزار تومان است چراکه برخی آزمایشات می بایست مجدد تکرار شود. هزینه آزمایش خانم تک نفره : 90 هزار تومان هزینه آزمایش آقا تک نفره : 94 هزار تومان هزینه آزمایش …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها