آزمایشگاه های طرف قرارداد با بیمه نوین در اسلام شهر

آزمايشگاه منجي: آدرس: ميدان نماز - خيابان تعاون - کوچه تعاون يک - پلاک 9 تلفن:02156375945 محققين: آدرس: ميدان نماز - خيابان امام حسن - کوچه يکم تلفن:02156694819 نور : آدرس: بيست متري امام خميني - کوچه پنجم - پلاک 7 تلفن:02156350292 وليعصر : آدرس: خيابان باغ فيض - کوچه 10 - پلاک 9 تلفن:02152819            بعد از دریافت جواب آزمایش خود برای تفسیر آن می توانید:  مراجعه حضوری به پزشک و یا مراجعه …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها