آزمایشگاه طرف قرارداد بیمه پارسیان در تهران

آزمایشگاه طرف قرارداد بیمه پارسیان در تهران
آزمایشگاه طرف قرارداد بیمه پارسیان در تهران آزمايشگاه بهار 88965818 اميرآباد شمالي- نرسيده به پمپ بنزين- ساختمان 249 آزمايشگاه شفق 88454025 خيابان سهروردي شمالي- بالاتر از خيابان مطهري- پلاك 297 آزمايشگاه نيلو 88208442 خيابان وليعصر- بالاتر از پارك ساعي-خيابان 32-پلاك 4- ساختمان بهرام-طبقه دوم آزمايشگاه  پاتوبيولوژي  چهر 22863040 خيابان شريعتي- بالاتر از پل سيد خندان-نبش شمال غربي-شماره 1 آزمايشگاه پاتوبيولوژي سينا 66002661 ميدان آزادي -ابتداي خيابان آزادي –نبش كوچه نوربخش-پلاك …
ادامه مطلب

آزمایشگاه طرف قرارداد بیمه پارسیان

آزمایشگاه طرف قرارداد بیمه پارسیان
تهران آزمايشگاه بهار 88965818 اميرآباد شمالي- نرسيده به پمپ بنزين- ساختمان 249 آزمايشگاه شفق 88454025 خيابان سهروردي شمالي- بالاتر از خيابان مطهري- پلاك 297 آزمايشگاه نيلو 88208442 خيابان وليعصر- بالاتر از پارك ساعي-خيابان 32-پلاك 4- ساختمان بهرام-طبقه دوم آزمايشگاه  پاتوبيولوژي  چهر 22863040 خيابان شريعتي- بالاتر از پل سيد خندان-نبش شمال غربي-شماره 1 آزمايشگاه پاتوبيولوژي سينا 66002661 ميدان آزادي -ابتداي خيابان آزادي –نبش كوچه نوربخش-پلاك 10 آزمايشگاه  تخصصي  شهر آرا 88263746 …
ادامه مطلب

آزمایشگاههای طرف قرارداد بیمه دانا

آزمایشگاههای طرف قرارداد بیمه دانا
1    آزمايشگاه آزمابشگاه پاتوبيولوژي امروز(آنلاين)    آزمايشگاه    55928771-55928770    تهران    تهران    تهران-شهرري-ميدان شهرري-ايتداي خيابان 24متري بيات(زکرياي رازي)بن است تاجيک پلاک4 2    آزمايشگاه آزمابشگاه پاتوبيولوژي وژنتيك سعيد(انلاين)    آزمايشگاه    22863368-22863359-22885772    تهران    تهران    پاسداران-نبش رفيق دوست-دشتستان دهم-پلاک2 3    آزمايشگاه آزمابشگاه پاتوبيولوژي همت(انلاين)    آزمايشگاه تشخيصي پزشکي    22327573-22506110    تهران    تهران    تهران-شمس آباد-ميدان بهشتي-بلوار بيژن-روبروي آموزشگاه رانندگي ارس-پلاک36 4    آزمايشگاه آزمابشگاه تشخبص طبي شايگان(انلاين)    آزمايشگاه تشخيصي پزشکي    40667014-65536707    تهران    تهران    انديشه فاز يک-نرسيده به شاهد شرقي-مجتمع پزشکان پرشين …
ادامه مطلب

آزمایشگاه طرف قرارداد بیمه دانا

آزمایشگاه طرف قرارداد بیمه دانا
1    آزمايشگاه آزمابشگاه پاتوبيولوژي امروز(آنلاين)    آزمايشگاه    55928771-55928770    تهران    تهران    تهران-شهرري-ميدان شهرري-ايتداي خيابان 24متري بيات(زکرياي رازي)بن است تاجيک پلاک4 2    آزمايشگاه آزمابشگاه پاتوبيولوژي وژنتيك سعيد(انلاين)    آزمايشگاه    22863368-22863359-22885772    تهران    تهران    پاسداران-نبش رفيق دوست-دشتستان دهم-پلاک2 3    آزمايشگاه آزمابشگاه پاتوبيولوژي همت(انلاين)    آزمايشگاه تشخيصي پزشکي    22327573-22506110    تهران    تهران    تهران-شمس آباد-ميدان بهشتي-بلوار بيژن-روبروي آموزشگاه رانندگي ارس-پلاک36 4    آزمايشگاه آزمابشگاه تشخبص طبي شايگان(انلاين)    آزمايشگاه تشخيصي پزشکي    40667014-65536707    تهران    تهران    انديشه فاز يک-نرسيده به شاهد شرقي-مجتمع پزشکان پرشين …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها