جوابدهی آنلاین آزمایشگاه دکترسروری

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه دکترسروری
   جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه  07153548300 راهنمای جوابدهی آنلاین آزمایشگاه دکترسروری مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش         4.مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی در دکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط …
ادامه مطلب

سایت جوابدهی آزمایشگاه دکترسروری

سایت جوابدهی آزمایشگاه دکترسروری
   جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس بیمارستان 07153548300 راهنمای سایت جوابدهی آزمایشگاه دکترسروری مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش         4.مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی در دکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه دکترسروری

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه دکترسروری
   جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه  07153548300 راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه دکترسروری مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش         4.مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی در دکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه دکترسروری

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه دکترسروری
   جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس بیمارستان 07153548300 راهنمای دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه دکترسروری مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش         4.مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی در دکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه تشخیص طبی دکترترابی زاده

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه تشخیص طبی دکترترابی زاده
​   برای دریافت جواب آزمایش خود کلیک کنید. راهنمای دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه تشخیص طبی دکترترابی زاده   ابتدا روی قسمت جوابدهی مراجعین ( آبی کمرنگ ) کلیک کنید. وارد کردن نام کاربری ( شماره پذیرش و/یا کد ملی ) وارد کردن رمز عبور ( شماره اشتراک یا شماره موبایل ) دریافت جواب آزمایش جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید. مراجعه حضوری به پزشک …
ادامه مطلب

 سایت جوابدهی آزمایشگاه تشخیص طبی دکترترابی زاده

 سایت جوابدهی آزمایشگاه تشخیص طبی دکترترابی زاده
  برای دریافت جواب آزمایش خود کلیک کنید. راهنمای سایت جوابدهی آزمایشگاه تشخیص طبی دکترترابی زاده   ابتدا روی قسمت جوابدهی مراجعین ( آبی کمرنگ ) کلیک کنید. وارد کردن نام کاربری ( شماره پذیرش و/یا کد ملی ) وارد کردن رمز عبور ( شماره اشتراک یا شماره موبایل ) دریافت جواب آزمایش جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید. مراجعه حضوری به پزشک و یا مراجعه …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه تشخیص طبی دکترترابی زاده

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه تشخیص طبی دکترترابی زاده
​     برای دریافت جواب آزمایش خود کلیک کنید. راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه تشخیص طبی دکترترابی زاده   ابتدا روی قسمت جوابدهی مراجعین ( آبی کمرنگ ) کلیک کنید. وارد کردن نام کاربری ( شماره پذیرش و/یا کد ملی ) وارد کردن رمز عبور ( شماره اشتراک یا شماره موبایل ) دریافت جواب آزمایش جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید. مراجعه حضوری به پزشک و …
ادامه مطلب

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه تشخیص طبی دکترترابی زاده

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه تشخیص طبی دکترترابی زاده
  برای دریافت جواب آزمایش خود کلیک کنید. راهنمای جوابدهی آنلاین آزمایشگاه تشخیص طبی دکترترابی زاده   ابتدا روی قسمت جوابدهی مراجعین ( آبی کمرنگ ) کلیک کنید. وارد کردن نام کاربری ( شماره پذیرش و/یا کد ملی ) وارد کردن رمز عبور ( شماره اشتراک یا شماره موبایل ) دریافت جواب آزمایش جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید. مراجعه حضوری به پزشک و یا …
ادامه مطلب

جواب آزمایش آزمایشگاه دکتر ترابی زاده داراب

جواب آزمایش آزمایشگاه دکتر ترابی زاده داراب
  برای دریافت جواب آزمایش خود کلیک کنید.  شماره تماس آزمایشگاه  07153542072 راهنمای جواب آزمایش آزمایشگاه دکتر ترابی زاده داراب ابتدا روی قسمت جوابدهی مراجعین ( آبی کمرنگ ) کلیک کنید. وارد کردن نام کاربری ( شماره پذیرش و/یا کد ملی ) وارد کردن رمز عبور ( شماره اشتراک یا شماره موبایل ) دریافت جواب آزمایش جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید. مراجعه حضوری …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها