آزمایشگاه دانش سمنان

آزمایشگاه دانش سمنان
آزمایشگاه دانش سمنان آدرس آزمایشگاه دانش سمنان،آدرس:سمنان- میدان سعدی- ابتدای بلوار قدس- جنب پزشکی قانونی   تماس با  آزمایشگاه دانش سمنان نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :بله    ساعات کاری آزمایشگاه: شنبه تاپنجشنبه 6:30الی 12:00بعداظهر16:00الی19:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:30الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت12:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها16:00 الی 19:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :  …
ادامه مطلب

سایت جوابدهی آزمایشگاه دانش سمنان

سایت جوابدهی آزمایشگاه دانش سمنان
   برای گرفتن جواب آزمایش اینجا کلیک کنید. راهنمای سایت جوابدهی آزمایشگاه دانش سمنان  بیمار گرامی را انتخاب کنید. شماره قبض را وارد نمایید. شماره اشتراک را وارد نمایید. در کادر مشاهده کلیک نمایید. دریافت جواب آزمایش جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید. مراجعه به پزشک یا دکتر لاندا برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها …
ادامه مطلب

سایت جوابدهی آزمایشگاه بیمارستان شفا

سایت جوابدهی آزمایشگاه بیمارستان شفا
                                                                                             جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 02333423112 راهنمای سایت جوابدهی آزمایشگاه بیمارستان شفا مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه بیمارستان شفا

 جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه بیمارستان شفا
                                                                                             جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 02333423112 راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه بیمارستان شفا مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از …
ادامه مطلب

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه بیمارستان شفا

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه بیمارستان شفا
                                                                                             جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 02333423112 راهنمای جوابدهی آنلاین آزمایشگاه بیمارستان شفا مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه بیمارستان شفا

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه بیمارستان شفا
                                                                                            جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 02333423112 راهنمای دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه بیمارستان شفا مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه دانش

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه دانش
                                                                                            جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 02333340220 راهنمای دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه دانش مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن …
ادامه مطلب

سایت جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه دانش

سایت جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه دانش
                                                                                            جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 02333340220 راهنمای سایت جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه دانش مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را …
ادامه مطلب

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه دانش

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه دانش
                                                                                           جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 02333340220 راهنمای جوابدهی آنلاین آزمایشگاه دانش مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از …
ادامه مطلب

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه درمانگاه پنجم آذر

 جوابدهی آنلاین آزمایشگاه درمانگاه پنجم آذر
                                                                                           جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 02333328410 راهنمای جوابدهی آنلاین آزمایشگاه درمانگاه پنجم آذر مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها