آزمایشگاه سینا بوشهر

آزمایشگاه سینا بوشهر
آزمایشگاه سینا بوشهر آدرس آزمایشگاه سینا بوشهر:  بوشهر.خیابان امام خمینی.روبروی استانداری   تماس با آزمایشگاه سینا بوشهر   نمونه گیری در منزل: نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه 7:30الی 12:00 و 16:00الی 19:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:30الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 19:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه مهر بوشهر

 آزمایشگاه مهر بوشهر
آزمایشگاه مهر بوشهر آدرس آزمایشگاه مهر بوشهر،آدرس:بوشهر - خیابان امام خمینی - سه راه بسیج - آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر بوشهر   تماس با  آزمایشگاه مهر بوشهر نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری آزمایشگاه: شنبه تاپنجشنبه 6:00الی 21:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:00الی14:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت21:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله  …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه بیمارستان امیرالمومنین گناوه

 دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه بیمارستان امیرالمومنین گناوه
                                                                                                 جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 07733134617 راهنمای دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه بیمارستان امیرالمومنین گناوه مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه ابوریحان گناوه

 دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه ابوریحان گناوه
                                                                                                جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 07733136191 راهنمای دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه ابوریحان گناوه مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به …
ادامه مطلب

سایت جوابدهی آزمایشگاه ابوریحان گناوه

 سایت جوابدهی آزمایشگاه ابوریحان گناوه
                                                                                                جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 07733136191 راهنمای سایت جوابدهی آزمایشگاه ابوریحان گناوه مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را …
ادامه مطلب

 جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه ابوریحان گناوه

 جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه ابوریحان گناوه
                                                                                               جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 07733136191 راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه ابوریحان گناوه مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از پزشکان …
ادامه مطلب

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه ابوریحان گناوه

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه ابوریحان گناوه
                                                                                              جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 07733136191 راهنمای جوابدهی آنلاین آزمایشگاه ابوریحان گناوه مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از …
ادامه مطلب

 جوابدهی آنلاین آزمایشگاه بیمارستان زینبیه خورموج

 جوابدهی آنلاین آزمایشگاه بیمارستان زینبیه خورموج
                                                                                        جوابدهی اینترنتی ندارد.   شماره تماس آزمایشگاه 07735325470 راهنمای جوابدهی آنلاین آزمایشگاه بیمارستان زینبیه خورموج مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه بیمارستان زینبیه خورموج

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه بیمارستان زینبیه خورموج
                                                                                        جوابدهی اینترنتی ندارد.   شماره تماس آزمایشگاه 07735325470 راهنمای دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه بیمارستان زینبیه خورموج مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه بیمارستان زینبیه خورموج

 جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه بیمارستان زینبیه خورموج
                                                                                        جوابدهی اینترنتی ندارد.   شماره تماس آزمایشگاه 07735325470 راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه بیمارستان زینبیه خورموج مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها