جوابدهی آزمایشگاه جم کرمانشاه

   برای دریافت جواب آزمایش خود کلیک کنید.   راهنمای جوابدهی آزمایشگاه جم کرمانشاه ابتدا فیلتر شکن خود را خاموش کنید. وارد کردن نام کاربری ( شماره پذیرش یا کد ملی ) وارد کردن رمز عبور (کد اشتراک یا شماره تلفن ) دریافت جواب آزمایش جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید. امکان گرفتن جواب آزمایش پاتولوژی بصورت اینترنتی مقدور نمی‌باشد. مراجعه به پزشک یا …
ادامه مطلب

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه مرکزی کرمانشاه

     برای دریافت جواب آزمایش خود کلیک کنید.( سپس گوشه سمت چپ )   راهنمای جوابدهی آزمایشگاه مرکزی کرمانشاه ( آنلاین ) وارد کردن نام کاربری ( شماره پذیرش و/یا شماره قبض یا کدملی ) وارد کردن شماره موبایل کلیک بر روی لینک جواب آزمایش دریافت جواب آزمایش جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید. مراجعه به پزشک برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش آزمایشگاه مرکزی کرمانشاه

   برای دریافت جواب آزمایش خود کلیک کنید.( سپس گوشه سمت چپ )   راهنمای دریافت جواب آزمایش آزمایشگاه مرکزی کرمانشاه ( آنلاین ) وارد کردن نام کاربری ( شماره پذیرش و/یا شماره قبض یا کدملی ) وارد کردن شماره موبایل کلیک بر روی لینک جواب آزمایش دریافت جواب آزمایش جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید. مراجعه به پزشک برای تفسیر آزمایش و دانستن …
ادامه مطلب

جوابدهی آزمایشگاه مرکزی کرمانشاه

   برای دریافت جواب آزمایش خود کلیک کنید.( سپس گوشه سمت چپ )   راهنمای جوابدهی آزمایشگاه مرکزی کرمانشاه ( آنلاین ) وارد کردن نام کاربری ( شماره پذیرش و/یا شماره قبض یا کدملی ) وارد کردن شماره موبایل کلیک بر روی لینک جواب آزمایش دریافت جواب آزمایش جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید. مراجعه به پزشک برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی …
ادامه مطلب

سایت جوابدهی آزمایشگاه مرکزی کرمانشاه

   برای دریافت جواب آزمایش خود کلیک کنید.( سپس گوشه سمت چپ )   راهنمای سایت جوابدهی آزمایشگاه مرکزی کرمانشاه وارد کردن نام کاربری ( شماره پذیرش و/یا شماره قبض یا کدملی ) وارد کردن شماره موبایل کلیک بر روی لینک جواب آزمایش دریافت جواب آزمایش جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید. مراجعه به پزشک برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی همچنین می‌توانید، …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه مرکزی کرمانشاه

برای دریافت جواب آزمایش خود کلیک کنید.( سپس گوشه سمت چپ )   راهنمای گرفتن جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه مرکزی کرمانشاه وارد کردن نام کاربری ( شماره پذیرش و/یا شماره قبض یا کدملی ) وارد کردن شماره موبایل کلیک بر روی لینک جواب آزمایش دریافت جواب آزمایش جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید. مراجعه حضوری به پزشک یا سامانه دکتر لاندا برای تفسیر آزمایش و …
ادامه مطلب

جواب ازمایش بیمارستان امام حسین کرمانشاه

  جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه بیمارستان امام حسین 08331823650   شماره تماس بیمارستان 08334274641 راهنمای دریافت جواب آزمایش بیمارستان امام حسین کرمانشاه: مراجعه حضوری  به آزمایشگاه بیمارستان ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید. مراجعه به پزشک برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها