جوابدهی آزمایشگاه جم کرمانشاه

جوابدهی آزمایشگاه جم کرمانشاه
   برای دریافت جواب آزمایش خود کلیک کنید. راهنمای جوابدهی آزمایشگاه جم کرمانشاه ابتدا فیلتر شکن خود را خاموش کنید. وارد کردن نام کاربری ( شماره پذیرش یا کد ملی ) وارد کردن رمز عبور (کد اشتراک یا شماره تلفن ) دریافت جواب آزمایش جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید. امکان گرفتن جواب آزمایش پاتولوژی بصورت اینترنتی مقدور نمی‌باشد. مراجعه به پزشک یا سامانه …
ادامه مطلب

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه مرکزی کرمانشاه

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه مرکزی کرمانشاه
     برای دریافت جواب آزمایش خود کلیک کنید.( سپس گوشه سمت چپ )   راهنمای جوابدهی آزمایشگاه مرکزی کرمانشاه ( آنلاین ) وارد کردن نام کاربری ( شماره پذیرش و/یا شماره قبض یا کدملی ) وارد کردن شماره موبایل کلیک بر روی لینک جواب آزمایش دریافت جواب آزمایش جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید. مراجعه به پزشک برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش آزمایشگاه مرکزی کرمانشاه

دریافت جواب آزمایش آزمایشگاه مرکزی کرمانشاه
   برای دریافت جواب آزمایش خود کلیک کنید.( سپس گوشه سمت چپ )   راهنمای دریافت جواب آزمایش آزمایشگاه مرکزی کرمانشاه ( آنلاین ) وارد کردن نام کاربری ( شماره پذیرش و/یا شماره قبض یا کدملی ) وارد کردن شماره موبایل کلیک بر روی لینک جواب آزمایش دریافت جواب آزمایش جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید. مراجعه به پزشک برای تفسیر آزمایش و دانستن …
ادامه مطلب

جوابدهی آزمایشگاه مرکزی کرمانشاه

جوابدهی آزمایشگاه مرکزی کرمانشاه
   برای دریافت جواب آزمایش خود کلیک کنید.( سپس گوشه سمت چپ )   راهنمای جوابدهی آزمایشگاه مرکزی کرمانشاه ( آنلاین ) وارد کردن نام کاربری ( شماره پذیرش و/یا شماره قبض یا کدملی ) وارد کردن شماره موبایل کلیک بر روی لینک جواب آزمایش دریافت جواب آزمایش جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید. مراجعه به پزشک برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی …
ادامه مطلب

سایت جوابدهی آزمایشگاه مرکزی کرمانشاه

سایت جوابدهی آزمایشگاه مرکزی کرمانشاه
   برای دریافت جواب آزمایش خود کلیک کنید.( سپس گوشه سمت چپ )   راهنمای سایت جوابدهی آزمایشگاه مرکزی کرمانشاه وارد کردن نام کاربری ( شماره پذیرش و/یا شماره قبض یا کدملی ) وارد کردن شماره موبایل کلیک بر روی لینک جواب آزمایش دریافت جواب آزمایش جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید. مراجعه به پزشک برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی همچنین می‌توانید، …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه مرکزی کرمانشاه

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه مرکزی کرمانشاه
برای دریافت جواب آزمایش خود کلیک کنید.( سپس گوشه سمت چپ )   راهنمای گرفتن جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه مرکزی کرمانشاه وارد کردن نام کاربری ( شماره پذیرش و/یا شماره قبض یا کدملی ) وارد کردن شماره موبایل کلیک بر روی لینک جواب آزمایش دریافت جواب آزمایش جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید. مراجعه حضوری به پزشک یا سامانه دکتر لاندا برای تفسیر آزمایش و …
ادامه مطلب

جواب ازمایش بیمارستان امام حسین کرمانشاه

جواب ازمایش بیمارستان امام حسین کرمانشاه
  جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه بیمارستان امام حسین 08331823650   شماره تماس بیمارستان 08334274641 راهنمای دریافت جواب آزمایش بیمارستان امام حسین کرمانشاه: مراجعه حضوری  به آزمایشگاه بیمارستان ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید. مراجعه به پزشک برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها