آزمایشگاه بیمارستان نفت اهواز

 آزمایشگاه بیمارستان نفت اهواز
 آزمایشگاه بیمارستان نفت اهواز  آدرس  آزمایشگاه بیمارستان نفت:اهواز سه راه فرودگاه - ابتدای جاده شهرک نفت بیمارستان بزرگ نفت       نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین : بله ساعات کاری ساعت وروزهای کاری آزمایشگاه: شنبه تاپنجشنبه7:00الی21:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی:7:30الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:30 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها14:00الی21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی : …
ادامه مطلب

آزمایشگاه آریا

آزمایشگاه آریا
 آزمایشگاه آریا اهواز  آدرس  آزمایشگاه تشخیص طبی آریا:اهواز - کیانپارس - خیابان پهلوان شرقی - مجتمع آریا - طبقه اول     نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین : بله ساعات کاری ساعت وروزهای کاری: شنبه تاپنجشنبه7:00الی21:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی:7:30الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:30 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها14:00الی21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی : …
ادامه مطلب

آزمایشگاه نورژن

آزمایشگاه نورژن
آزمایشگاه نورژن  آدرس آزمایشگاه نورژن:خوزستان، اهواز،کیانپارس- خیابان پهلوان غربی- نرسیده به پل صیاد شیرازی- پلاک 144 -آزمایشگاه ژنتیک نورژن     تماس با آزمایشگاه نورژن موبایل آزمایشگاه09161001391 نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین : بله ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه 7:00الی20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها14:00الی20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله  …
ادامه مطلب

آزمایشگاه دکتر مستوفی

آزمایشگاه دکتر مستوفی
آزمایشگاه دکتر مستوفی آدرس آزمایشگاه دکتر مستوفی:خوزستان - اهواز - خیابان سلمان فارسی - بین آزادگان و نظامی - مقابل پاساژ نادری   تماس با آزمایشگاه دکتر مستوفی نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا پنجشنبه 7:00الی22:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها12:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده …
ادامه مطلب

آزمایشگاه سینا

آزمایشگاه سینا
آزمایشگاه سینا آدرس آزمایشگاه سینا:خیابان شهید دانش جنب مدرسه باهنر پ 6   تماس با  آزمایشگاه سینا نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا پنجشنبه 7:00الی20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها12:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی …
ادامه مطلب

آزمایشگاه دکتر حقیت نژاد

آزمایشگاه دکتر حقیت نژاد
آزمایشگاه دکتر حقیت نژاد آدرس آزمایشگاه دکتر حقیت نژاد:آبادان - خیابان امیری - کوچه برق   تماس با  آزمایشگاه دکتر حقیت نژاد نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا پنجشنبه 7:00الی20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها12:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله  …
ادامه مطلب

آزمایشگاه دکتر حسنوند

آزمایشگاه دکتر حسنوند
آزمایشگاه دکتر حسنوند آدرس آزمایشگاه دکتر حسنوند:خوزستان - اهواز - انتهای خشایار - بین زینب و سروش - پلاک 654   تماس با آزمایشگاه دکتر حسنوند نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا پنجشنبه 7:00الی20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت21:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها12:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و …
ادامه مطلب

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نرگس

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نرگس
آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نرگس آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نرگس:اهواز- کیانپارس – خیابان میهن شرقی پلاک18   تماس با  آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نرگس نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا پنجشنبه 7:00الی22:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها12:00 الی 22:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و …
ادامه مطلب

آزمایشگاه صدقی

آزمایشگاه صدقی
آزمایشگاه صدقی آدرس آزمایشگاه صدقی: - زیتون کارمندی - خیابان زیتون - بین فلکه چیتا و پارک - نبش شهید بندر   تماس با آزمایشگاه صدقی نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا پنجشنبه 7:00الی21:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها12:00 الی 21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار …
ادامه مطلب

آزمایشگاه ملل

آزمایشگاه ملل
آزمایشگاه ملل آدرس آزمایشگاه ملل:اهواز- کیانپارس.خیابان پهلوان شرقی بعد از دادگاه ازمایشگاه ملل   تماس با  آزمایشگاه ملل نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا پنجشنبه 7:00الی22:00روزهای تعطیل 9:00الی 20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت21:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها12:00 الی 22:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله    …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها