آزمایشگاه ابوریحان قم

 آزمایشگاه ابوریحان قم
آزمایشگاه ابوریحان قم آدرس آزمایشگاه ابوریحان: قم   تماس باآزمایشگاه ابوریحان قم   نمونه گیری در منزل: نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهاشنبه 7:00الی 20:00 پنجشنبه ها 7:00الی 14:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :بله      …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه صدرا قم

 آزمایشگاه صدرا قم
آزمایشگاه  آزمایشگاه صدرا قم آدرس  آزمایشگاه صدرا : قم بلوار امین بین کوچه 24و26 ساختمان بانک دی   تماس با  آزمایشگاه صدرا قم   نمونه گیری در منزل:بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا پنجشنبه 7:00الی 21:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی13:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه فرجاد قم

 آزمایشگاه فرجاد قم
 آزمایشگاه فرجاد قم  آدرس آزمایشگاه های گروه فرجاد:                                               شعبه یک:قم بلوار امام موسی صدربین کوچه63و65مرگز پرتو طب آزما پلاک 280                                               شعبه دو:قم خیابان19دی(باجک)کوچه10پلاک19 ساختمان فرجاد …
ادامه مطلب

آزمایشگاه بوعلی قم

آزمایشگاه بوعلی قم
آزمایشگاه بوعلی قم آزمایشگاه بوعلی :قم      نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین : بله ساعات کاری ساعت وروزهای کاری: شنبه تاچهارشنبه7:00الی21:00پنجشنه ها7:00الی19:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی:7:30الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها14:00الی21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی : بله           ژنتیک :          PCR:  …
ادامه مطلب

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه حیان

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه حیان
                            جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 08632270458 راهنمای جوابدهی آنلاین آزمایشگاه حیان مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از پزشکان …
ادامه مطلب

سایت جوابدهی آزمایشگاه حیان

سایت جوابدهی آزمایشگاه حیان
                            جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 08632270458 راهنمای سایت جوابدهی آزمایشگاه حیان مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه حیان

 جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه حیان
                            جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 08632270458 راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه حیان مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه حیان

 دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه حیان
                           جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 08632270458 راهنمای دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه حیان مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه شهید بهشتی قم

 دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه شهید بهشتی قم
                          جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 02536122000 راهنمای دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه شهید بهشتی قم مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به …
ادامه مطلب

سایت جوابدهی آزمایشگاه شهید بهشتی قم

سایت جوابدهی آزمایشگاه شهید بهشتی قم
                         جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 02536122000 راهنمای سایت جوابدهی آزمایشگاه شهید بهشتی قم مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها