آزمایشگاه های طرف قرارداد بیمه دانا تبریز

نام مرکز تلفن آدرس آزمایشگاه آزمایشگاه مهرتبریز(آنلاین ) 35551524 تبریزـ خ 17 شهریور ـ مابین ارتش وطالقانی روبروی کلینیک فرهنگیان آزمایشگاه آزمایشگاه دماوند ایلخچی (دكتر سیامك امینی خیابانی ) (آنلاین ) 33411896 ایلخچی خیابان امام خمینی بعد از میدان شهرداری خیابان شهید باهنر آزمایشگاه آزمایشگاه صدر آزما(آنلاین ) 4141481000 تبریز سربالایی ولیعصر روبروی خ نظامی آزمایشگاه آزمایشگاه لاندا تبریز(آنلاین ) (دكترصدیقه تقی پور ) 35579476 تبریز پاستور جدید مابین طالقانی …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه پارسا (تقی زاده)

                                                                                        جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 04136571657 راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه پارسا (تقی زاده) مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه پارسا (تقی زاده)

                                                                                       جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 04136571657 راهنمای دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه پارسا (تقی زاده) مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی  آزمایشگاه نجفی

                                                                                       جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 04136571657 راهنمای جوابدهی اینترنتی  آزمایشگاه نجفی مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه نجفی

                                                                                      جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 04136571657 راهنمای دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه نجفی مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه شیخ الرئیس

                                                                                      جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 04133366215 راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه شیخ الرئیس مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه شیخ الرئیس

                                                                                     جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 04133366215 راهنمای دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه شیخ الرئیس مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه دکترنجاری

                                                                                             جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 04136698094 راهنمای دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه دکترنجاری مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه دکترنجاری

                                                                                            جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 04136698094 راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه دکترنجاری مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از پزشکان …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه دکتر قنبری 

                                                                                            جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 04135570150 راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه دکتر قنبری  مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها