آزمایشگاه نوید

 آزمایشگاه نوید
آزمایشگاه نوید آدرس آزمایشگاه نوید: مشهد ،احمدآباد ، بین پاستور و قائم ،جنب ورودی مترو ساختمان نوید، پلاک 121   تماس با  آزمایشگاه نوید   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:00الی21:00پنجشنبه 7:00الی20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و …
ادامه مطلب

آزمایشگاه فردوسی 

آزمایشگاه فردوسی 
آزمایشگاه فردوسی  آدرس  آزمایشگاه فردوسی : مشهد، آدرس : میدان بیمارستان امام رضا(ع)،خیابان چمران،بین چمران 13 و 15،ساختمان پزشکان جم   تماس با  آزمایشگاه فردوسی    نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا پنجشنبه 7:00الی:21:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت21:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه صدرا

 آزمایشگاه صدرا
 آزمایشگاه صدرا آدرس  آزمایشگاه صدرا : مشهد، خیابان دانشگاه31نبش کفایی1   تماس با  آزمایشگاه صدرا   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه7:30الی20:30 پنجشنبه 7:30الی:19:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:30الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 20:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :بله     ژنتیک …
ادامه مطلب

آزمایشگاه سلامت 

آزمایشگاه سلامت 
آزمایشگاه سلامت  آدرس آزمایشگاه سلامت  : مشهد، بلووار هدایت - بین هدایت 12 و 14 - ساختمان درمانگاه سلامت - طبقه دوم    تماس با آزمایشگاه سلامت    نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه6:00الی18:30 پنجشنبه 6:00الی:18:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:00ال11:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت18:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 18:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه سپهر

 آزمایشگاه سپهر
 آزمایشگاه سپهر آدرس  آزمایشگاه سپهر،مشهد،کوهسنگی،خ دکتر بهشتی،خ بهشتی ۹،خیابان کوه سنگی چهارم   تماس با  آزمایشگاه سپهر   نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین    ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:00الی21:00پنجشنبه ها7:00الی20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :بله    …
ادامه مطلب

جهاد دانشگاهی شهیدمفتح

جهاد دانشگاهی شهیدمفتح
 آزمایشگاه جهاد دانشگاهی شهیدمفتح آدرس جهاد دانشگاهی شهیدمفتح،مشهد، سیمتری طلاب (مفتح)، مفتح 4 – آزمایشگاه جهاد دانشگاهی شماره 2    تماس با  جهاد دانشگاهی شهیدمفتح   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه6:00الی18:30 پنجشنبه 6:00الی:18:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:00الی11:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت18:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 18:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و …
ادامه مطلب

آزمایشگاه جهاد دانشگاهی وکیل آباد

آزمایشگاه جهاد دانشگاهی وکیل آباد
آزمایشگاه جهاد دانشگاهی وکیل آباد آدرس آزمایشگاه جهاد دانشگاهی وکیل آباد،مشهد،بولوار وکیل آباد ، حدفاصل وکیل آباد 8 و 10   تماس با آزمایشگاه جهاد دانشگاهی وکیل آباد   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه7:00الی21:00 پنجشنبه 7:00الی:20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00ال11:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت21:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 21:00   نوع آزمایشات …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه رازی

 آزمایشگاه رازی
 آزمایشگاه رازی آدرس  آزمایشگاه رازی،مشهد، میدان بیمارستان امام رضا (ع) خیابان چمران 15، مقابل سه‌راه جم، ساختمان شفا- طبقه منفی یک آزمایشگاه رازی   تماس با  آزمایشگاه رازی   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه7:00الی21:00 پنجشنبه 7:00الی:20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00ال11:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت21:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 21:00   نوع آزمایشات انجام …
ادامه مطلب

آزمایشگاه مرکزی جهاد دانشگاهی

آزمایشگاه مرکزی جهاد دانشگاهی
آزمایشگاه جهاد دانشگاهی آدرس آزمایشگاه مرکزی جهاد دانشگاهی : مشهد، حدفاصل میدان ده دی و میدان بیمارستان امام رضا ، خیابان رازی غربی ، مجتمع پزشکی رازی   تماس با آزمایشگاه مرکزی جهاد دانشگاهی    نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه6:00الی18:30 پنجشنبه 6:00الی:18:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:00ال11:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت18:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 18:30 …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه توس

 آزمایشگاه توس
 آزمایشگاه توس آدرس آزمایشگاه توس: مشهد،احمدآباد، خیابان محتشمی، نبش محتشمی 3، پلاک 69، واحد زیر زمین    تماس با  آزمایشگاه توس   نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه7:00الی21:00 پنجشنبه 7:00الی:19:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی7:00ال11:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:30 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله        …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها