آزمایشگاه آبان اراک

آزمایشگاه آبان اراک
آزمایشگاه آبان آدرس آزمایشگاه آبان:ارک میدان راآهن خیابان شهید شیرودی (خرم)کوچه فرهنگ پلاک 65   تماس با آزمایشگاه آبان اراک   نمونه گیری در منزل:بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 6:30الی:21:00 پنجشنبه ها6:30الی 20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:30الی13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت21:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله    …
ادامه مطلب

آزمایشگاه ایران اراک

 آزمایشگاه ایران اراک
آزمایشگاه ایران اراک آدرس آزمایشگاه ایران: اراک ،خیابان امام خمینی،ابتدای 12 متری ،جنب بانک مسکن،ساختمان پزشکان ایران کلینیک   تماس باآزمایشگاه ایران اراک   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای کار آزمایشگاه: شنبه تا چهارشنبه7:00الی:19:00پنجشنبه ها 7:00الی18:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 19:00   نوع آزمایشات انجام شده خون …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه مرکز پزشکی هسته ای کیان

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه مرکز پزشکی هسته ای کیان
                                  جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 08632232016 راهنمای دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه مرکز پزشکی هسته ای کیان مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط …
ادامه مطلب

 جوابدهی آنلاین آزمایشگاه مرکز پزشکی هسته ای کیان

 جوابدهی آنلاین آزمایشگاه مرکز پزشکی هسته ای کیان
                                  جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 08632232016 راهنمای جوابدهی آنلاین آزمایشگاه مرکز پزشکی هسته ای کیان مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به …
ادامه مطلب

 جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه مرکز پزشکی هسته ای کیان

 جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه مرکز پزشکی هسته ای کیان
                                 جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 08632232016 راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه مرکز پزشکی هسته ای کیان مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به …
ادامه مطلب

سایت جوابدهی آزمایشگاه مرکز پزشکی هسته ای کیان

سایت جوابدهی آزمایشگاه مرکز پزشکی هسته ای کیان
                                جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 08632232016 راهنمای سایت جوابدهی آزمایشگاه مرکز پزشکی هسته ای کیان مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه دکترعظیمی

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه دکترعظیمی
                                جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 08636222691 راهنمای دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه دکترعظیمی مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن …
ادامه مطلب

سایت جوابدهی آزمایشگاه دکترعظیمی

 سایت جوابدهی آزمایشگاه دکترعظیمی
                               جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 08636222691 راهنمای سایت جوابدهی آزمایشگاه دکترعظیمی مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از پزشکان …
ادامه مطلب

 جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه دکترعظیمی

 جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه دکترعظیمی
                              جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 08636222691 راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه دکترعظیمی مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از پزشکان …
ادامه مطلب

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه دکترعظیمی

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه دکترعظیمی
                             جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 08636222691 راهنمای جوابدهی آنلاین آزمایشگاه دکترعظیمی مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از پزشکان …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها