سایت جوابدهی آزمایشگاه پاستورایرانشهر

سایت جوابدهی آزمایشگاه پاستورایرانشهر
                                                                                                          جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 05437232591 راهنمای سایت جوابدهی آزمایشگاه پاستورایرانشهر مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه پاستورایرانشهر

 جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه پاستورایرانشهر
                                                                                                          جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 05437232591 راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه پاستورایرانشهر مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه پاستور ایرانشهر

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه پاستور ایرانشهر
                                                                                                         جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 05437232591 راهنمای دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه پاستورایرانشهر مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را …
ادامه مطلب

آزمایشگاه پاستور ایرانشهر

آزمایشگاه پاستور ایرانشهر
آزمایشگاه پاستور ایرانشهر آدرس آزمایشگاه پاستور ایرانشهر،آدرس: ایرانشهر-خ.بلوچ-جنب مسجد صاحب الزمان        تماس با آزمایشگاه پاستور ایرانشهر نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری آزمایشگاه: شنبه تاپنجشنبه 7:00الی 12:30 بعدازظهر15:00الی 21:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:30:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 21:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :  …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها