آزمایشگاه دی لنگرود

آزمایشگاه دی لنگرود
آزمایشگاه دی لنگرود آدرس آزمایشگاه دی لنگرود: لنگرود خیابان امام کوچه کفش ملی   تماس با آزمایشگاه دی لنگرود نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا پنجشنبه 7:00الی21:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها12:00 الی 21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :  …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها