دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه بیمارستان شهید معروفی زاده

 دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه بیمارستان شهید معروفی زاده
                         جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه  06153724007 راهنمای دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه بیمارستان شهید معروفی زاده مراجعه حضوری  به آزمایشگاه امام علی ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و …
ادامه مطلب

سایت جوابدهی آزمایشگاه بیمارستان شهید معروفی زاده

سایت جوابدهی آزمایشگاه بیمارستان شهید معروفی زاده
                          جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه  06153724007 راهنمای سایت جوابدهی آزمایشگاه بیمارستان شهید معروفی زاده مراجعه حضوری  به آزمایشگاه امام علی ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های …
ادامه مطلب

 جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه بیمارستان شهید معروفی زاده

 جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه بیمارستان شهید معروفی زاده
                         جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه  06153724007 راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه بیمارستان شهید معروفی زاده مراجعه حضوری  به آزمایشگاه امام علی ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها