​​​ کد تخفیف 40% تفسیر آزمایش هوش مصنوعی  دکتر لاندا : drlanda
از جواب آزمایش خود سوالی دارید؟

شروع تفسیر

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه دکترزارعی  

  راهنمای جوابدهی آنلاین آزمایشگاه دکترزارعی   1_ شماره موبایل خورد راوارد نماییدش 2_وارد پنل کاربری خود شوید 3_روی قسمت آزمایشهای من کیلیک کنید 4_دریافت جواب
ادامه مطلب

سایت جوابدهی آزمایشگاه دکترزارعی  

   راهنمای سایت جوابدهی آزمایشگاه دکترزارعی   1_ شماره موبایل خورد راوارد نمایید 2_وارد پنل کاربری خود شوید 3_روی قسمت آزمایشهای من کیلیک کنید 4_دریافت جواب
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه دکترزارعی  

راهنمای دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه دکترزارعی   1_ شماره موبایل خورد راوارد نمایید 2_وارد پنل کاربری خود شوید 3_روی قسمت آزمایشهای من کیلیک کنید 4_دریافت جواب
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه دکترزارعی  

   راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه دکترزارعی   1_ شماره موبایل خورد راوارد نماییدش 2_وارد پنل کاربری خود شوید 3_روی قسمت آزمایشهای من کیلیک کنید 4_دریافت جواب
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها