آزمایشگاه دکتر حسامیان

 آزمایشگاه دکتر حسامیان
  آزمایشگاه دکتر حسامیان آدرس آزمایشگاه دکتر حسامیان:خوزستان - ایذه - خیابان حاظظ جنوبی - ساختمان پزشکان دکتر افضلی   تماس با آزمایشگاه دکتر حسامیان نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا پنجشنبه 7:00الی22:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها12:00 الی 22:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه دکتر کلائی

 دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه دکتر کلائی
                                                                                              جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 06143633991 راهنمای دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه دکتر کلائی مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن …
ادامه مطلب

سایت جوابدهی آزمایشگاه دکتر کلائی

 سایت جوابدهی آزمایشگاه دکتر کلائی
                                                                                              جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 06143633991 راهنمای سایت جوابدهی آزمایشگاه دکتر کلائی مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه دکتر کلائی

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه دکتر کلائی
                                                                                              جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 06143633991 راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه دکتر کلائی مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از پزشکان …
ادامه مطلب

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه دکتر کلائی

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه دکتر کلائی
                                                                                             جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 06143633991 راهنمای جوابدهی آنلاین آزمایشگاه دکتر کلائی مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از پزشکان …
ادامه مطلب

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه دکترآراسته

 جوابدهی آنلاین آزمایشگاه دکترآراسته
                                                                                        جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 06143623730 راهنمای جوابدهی آنلاین آزمایشگاه دکترآراسته مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها