آزمایشگاه های طرف قرارداد بیمه سینا سنندج

آزمایشگاه های طرف قرارداد بیمه سینا سنندج
آزمايشگاه آزمايشگاه نور(سنندج) خ پاسداران 3248262 آزمايشگاه مادر(سنندج) سنندج – خ مردوخ 3224554 آزمايشگاه آزمايشگاه پاتولوژي پاستور (سنندج) خيابان مولوي . نبش کوچه سوسن 3236358 آزمايشگاه آزمايشگاه دکتر حسيني نسب (سنندج) خيابان آبيدر . کوچه پرتوي پلاک 3 33239072 آزمايشگاه راژه (سنندج) خيابان مولوي نبش تقاطع ژاندارمري 33248274 آزمايشگاه آزمايشگاه رازي سنندج -ميدان آزادي ابتداي خيابان پاسداران 33224545 آزمايشگاه دکتر فرزانه وردي (سنندج) سنندج – خ پاسداران 3288288 آزمايشگاه شفا(سنندج) …
ادامه مطلب

آزمایشگاه های طرف قرارداد بیمه سینا شیراز

آزمایشگاه های طرف قرارداد بیمه سینا شیراز
آزمايشگاه آزمايشگاه پيوند(شيراز) حدفاصل 20متري و صورتگر-خيابان ارديبهشت 32318700 آزمايشگاه دکتر تقي زادگان(شيراز) خ ارديبهشت حدفاصل خ فلسطين و 20 متري سينما سعدي ساختمان مهر 32317555 آزمايشگاه نشاط(شيراز) شيراز-بلوار زند-نبش کوچه عباسيان-طبقه فوقاني بانک سينا 32335753 آزمايشگاه دکتر سعادتي (شيراز) خيابان فلسطين- پلاک 80 7132306151 آزمايشگاه دکتر کاوياني(شيراز) بلوار چمران- خيابان نيايش- مجتمع نيايش طبقه اول 7136540076 آزمايشگاه مهرگان (شيراز) خيابان 7 تير- نبش معدل- ساختمان هدايت 7132349449 آزمايشگاه دکتر …
ادامه مطلب

آزمایشگاه های طرف قرارداد بیمه سینا نیشابور

آزمایشگاه های طرف قرارداد بیمه سینا نیشابور
آزمايشگاه آزمايشگاه پارس (نيشابور) نيشابور خيابان عطار 9 ساختمان پزشکان پاستور طبقه همکف 5143358400 آزمايشگاه شفا (نيشابور) نيشابور-خيابان امام خميني-جنب پاساژ ناصراني-ساختمان پزشکان شفا 051-43333131 آزمايشگاه دانش (نيشابور) نيشابور-خيابان عطار 9 -ساختمان پاستور 051-43222710 آزمايشگاه رويان (نيشابور) نيشابور- خيابان امام خميني-کوچه بن بست اميري-جنب هتل اميران 051-43351554
ادامه مطلب

آزمایشگاه های طرف قرارداد بیمه سینا مشهد

آزمایشگاه های طرف قرارداد بیمه سینا مشهد
آزمايشگاه منصف (مشهد) خيابان چمران ابتداي خيابان گلستان غربي 385113617 آزمايشگاه پارت (مشهد) بلوار پيروزي تقاطع پيروزي هفت تير 38920270 آزمايشگاه نوين (مشهد) خيابان ابن سينا 1 38555153 آزمايشگاه البرز(مشهد) خيابان دکترا سه راهي ادبيات نبش ابن سينا2/3 ساختمان 46 38485587 آزمايشگاه دکتر نوروز پور(مشهد) خيابان چمران 13 38544996 آزمايشگاه پارسيان (مشهد) ميدان بيمارستان امام رضا ابتدا يخيابان رازي ساختمان رازي   آزمايشگاه ابن سينا(مشهد) مشهد بلوار وکيل آباد سه …
ادامه مطلب

آزمایشگاه های طرف قرارداد بیمه سینا اصفهان

آزمایشگاه های طرف قرارداد بیمه سینا اصفهان
آزمايشگاه دي اصفهان خيابان توحيد بين شريعتي و نظر پ 132 0311-6249479 آزمايشگاه نوبل خ حکيم نظامي سه راه حکيم نظامي روبروي کلينيک فجر 36287555 آزمايشگاه امام رضا  خ بزرگمهر روبروي مسجد الکريم 32652800 آزمايشگاه کخ اصفهان خ چهارباغ بالا نزديک پپسي کولا 36612953 آزمايشگاه دکتر شريفي اصفهان دروازه شيراز ابتداي چهارباغ بالا بن بست دادستان ساختمان امير 36617196 آزمايشگاه اريترون اصفهان خ شيخ صدوق شمالي خ شيخ مفيد غربي …
ادامه مطلب

آزمایشگاه های طرف قرارداد بیمه سینا ارومیه

آزمایشگاه های طرف قرارداد بیمه سینا ارومیه
آزمايشگاه دنا(اروميه) -خيابان حسني ساختمان صدر 33224284 آزمايشگاه دکتر سونيا حسين زاده(اروميه) -خيابان حسني روبروي بيمارستان کوثر ساختمان کاسپين طبقه اول 33224325 آزمايشگاه نوين(اروميه) -خيابان حسني مجتمع پزشکي اسپيناس 33224304 آزمايشگاه شهريار(اروميه) -خيابان حسني ساختمان اورشاد ورودي اول طبقه زير زمين 33224018 آزمايشگاه دکتر سوسن اصغري(اروميه) -خيابان مولوي يک نرسيده به مسجد الرسول ساختمان پزشکان آتيه طبقه منفي يک 33485811 آزمايشگاه عرفان(اروميه) -خيابان حسني ساختمان اورشاد 2 طبقه اول 33224007 …
ادامه مطلب

آزمایشگاه های طرف قرارداد بیمه سینا رشت

آزمایشگاه های طرف قرارداد بیمه سینا رشت
آزمايشگاه دي  چهارراه ميکاييل کوچه استقامت 2 آزمايشگاه دي 1333340947 آزمايشگاه مادر کمربندي شهيد بهشتي روبروي پارک دانشجو 1333514329 آزمايشگاه آتيه رشت گلسار ميدان صابرين بلوار نماز انتهاي پل تقوايي 1332135064 آزمايشگاه دکتر نيکوکار رشت- چهارراه ميکائيل 0 آزمايشگاه پاتولوژي سينا  رشت چهارراه گلسار جنب کوچه حق شناس 1333118586 آزمايشگاه رازي  رشت خيابان امام آردکوبي 1333320714 آزمايشگاه گلسار  رشت چهارراه گلسار کوي ملک پلاک 5 1332110020 آزمايشگاه افراه  رشت پل …
ادامه مطلب

آزمایشگاه های طرف قرارداد بیمه سینا گرگان

آزمایشگاه های طرف قرارداد بیمه سینا گرگان
آزمايشگاه آزمايشگاه دکتر سليماني(گرگان) گرگان-خيابان وليعصر-عدالت22-ساختمان پزشکان سرو 32325798 آزمايشگاه دکتر مفيد(گرگان) گرگان عدالت35 پلاک34 1732263612 آزمايشگاه پاتوبيولوژي کاوش(گرگان) گرگان خيابان وليعصر عدالت11 ساختمان اردوان طبقه همکف 1732336300 آزمايشگاه سينا (گرگان) گرگان.خ وليعصر.عدالت13.انتهاي کوچه.مجتمع آرمان.طبقه همکف 32249938 آزمايشگاه پيوند(گرگان) گرگان عدالت21 چهارراه ويلا مجتمع پزشکان ويلا طبقه همکف 1732327795 آزمايشگاه دکتر شهريار عليزاده (گرگان) گرگان خيابان وليعصر عدالت 11 ساختمان کوشا 1732366983 آزمايشگاه پاتوبيولوژي دکتر حضرتي(گرگان) گرگان خيابان وليعصر نبش …
ادامه مطلب

آزمایشگاه های طرف قرارداد بیمه سینا شهرکرد

آزمایشگاه های طرف قرارداد بیمه سینا شهرکرد
آزمايشگاه المهدي (شهرکرد) خيابان شريعتي - کوچه 44- پلاک 3 3832264468 آزمايشگاه پاستور(شهرکرد) ميدان انقلاب - ابتداي خيابان ملت- کوچه 42 - پلاک2 038-32270477
ادامه مطلب

آزمایشگاه های طرف قرارداد بیمه سینا یزد

آزمایشگاه های طرف قرارداد بیمه سینا یزد
آزمايشگاه پاتوبيولوژي دکترخبازيان بلوار شهيد دشتي-روبروي بوستان ناجي-طبقه تحتاني بانک انصار 035-38380990 آزمايشگاه بهار(يزد) خيابان کاشاني- جنب پاساژ شهاب-کوچه قريشي پلاک36 035-36296200 آزمايشگاه سينا(يزد) بلوار طالقاني-کوچه هدايتي-آزمايشگاه سينا 035-37258850-2 آزمايشگاه پارس(يزد) بلوار طالقاني-روبروي بانک تجارت-آزمايشگاه پارس 035-36271001 آزمايشگاه دانش(يزد) خيابان مهدي-انتهاي خيابان-نرسيده به ميدان خاتمي-آزمايشگاه دانش 035-36235949 آزمايشگاه صدرا (يزد) بلوار جمهوري-روبروي بانک رفاه-آزمايشگاه صدرا 035-35250625 آزمايشگاه پاتوبيولوژي بوعلي(يزد) بلوار طالقاني-کوچه مجاهد- آزمايشگاه بوعلي 035-35372590-91-92 آزمايشگاه مهر(يزد) بلوار طالقاني- روبروي …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها