جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه حکمت  

 جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه حکمت  
                                                                                   جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 01342721155 راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه حکمت   مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه حکمت  

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه حکمت  
                                                                                  جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 01342721155 راهنمای دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه حکمت   مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها