دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه شبکه بهداشت مهران

 دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه شبکه بهداشت مهران
                                                                                       جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 08433822722 راهنمای دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه شبکه بهداشت مهران مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه شبکه بهداشت مهران

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه شبکه بهداشت مهران
                                                                                      جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 08433822722 راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه شبکه بهداشت مهران مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها