جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه بیمارستان امام رضا

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه بیمارستان امام رضا
                                                                                      جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 03834344270 راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه بیمارستان امام رضا مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه بیمارستان امام رضا

دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه بیمارستان امام رضا
                                                                                     جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 03834344270 راهنمای دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه بیمارستان امام رضا مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها